Karunk érdekes különlegességei – V. Otthonosan a megelőző és a mentő tűzvédelemben…

Hazánkban a tűzoltás és műszaki mentés állami feladat, elsődlegesen a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által ellátott tevékenység, ami például magában foglalja az életmentést, a jármű baleseteknél történő tűzoltói beavatkozást…

Karunk Katasztrófavédelmi Intézete, Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének oktatási tevékenysége a felsoroltakon kívül kiterjed még például az épített és természetes környezetben előforduló tűzesetek felszámolására, a veszélyes anyagok kiszabadulása, jelenléte során elvégzendő műszaki mentésekre, sőt az egyéb, különleges helyzetekben jelentkező rendkívüli feladatokra. Mindezek mellett felkészítik hallgatóikat a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél majdan, különösen a tűzvédelem területén végzendő széles körű hatósági és szakhatósági tevékenységre, a tűzvizsgálati eljárásokra, amelyek során a tűz keletkezési helyének, idejének és okának megállapítását végzik, a megelőző, illetve a mentő tűzvédelem hatékonyságának növeléséhez. A fenti gyakorlati foglalkozások jó alapul szolgálnak a tanszék tudományos és nemzetközi tevékenységéhez.

Munkatársaik a hallgatók számára mind a megelőző, mind a mentő tűzvédelem területéről olyan elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat tudnak átadni, amelyek képessé teszik őket a valós életben jelentkező feladatok hatékony megoldására, kényszerhelyzetekben történő gyors döntésre, a hazai és a nemzetközi „legjobb gyakorlat” követésére. A minél gyakorlatiasabb képzés keretében hallgatóik, oktatóikkal sok érdekes külső helyszínre ellátogatnak. Felkeresik pl. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központot, a BM Herosz Zrt, vagy a Gamma Zrt. telephelyeit. Emellett a tanszék meghív nagy tapasztalattal rendelkező szakembereket vendégelőadónak. A magas színvonalú képzés érdekében szoros kapcsolatban állnak más hazai egyetemekkel; így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel, a külföldi egyetemek közül a szlovákiai Zsolnai Egyetemmel és a Zólyomi Műszaki Egyetemmel, a lengyel Tűzoltó Egyetemmel és a romániai Babes-Bolyai Tudományegyetemmel.

A tanszék jelentős szerepet vállal a tudományos életben. Az oktatók témavezetéssel és konzultációkkal segítik a hallgatók szakdolgozathoz és diplomamunkához köthető kutatómunkáját, ösztönzik a különböző konferenciákon való részvételüket és iránymutatást adnak a doktori fokozat (PhD) megszerzéséhez is, példát mutatva nekik, a hazai és a nemzetközi szaksajtóban publikált tudományos cikkeikkel. 

A tanszék szerteágazó kapcsolatai keretében oktatói rendszeresen járnak nemzetközi tanulmányutakra, konferenciákon tartanak előadást és külföldi egyetemeken is tanítanak. A hallgatók pedig minden évben részt vehetnek nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatokon, pl. az International Disaster Management Summer School nyári egyetemen, valamint az Erasmus+ program keretében két hónapos képzésen a szlovákiai és lengyel társintézményekben is.

Szöveg: Restás Ágoston, Deák József

Foto: KVI