Karunk érdekes különlegességei – III. Katasztrófavédelmi műveletek tűzön-vízen és elméletben

Karunk Katasztrófavédelmi Intézetének Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszékén zajlik a polgári védelem izgalmas tantárgyainak oktatása a katasztrófamegelőzés, a veszélyhelyzet-kezelés és helyreállítás elméleti ismereteivel, gyakorlati foglalkozásaival.

Hazánk Alaptörvénye szerint kiemelt érték, egyben közös célként jelenik meg a biztonság, a rend kiteljesítése. A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A katasztrófák elleni védekezést elsősorban a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a nem hivatásos polgári védelmi szervek és az egyéb bevonható szervek útján valósítják meg. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv alapvető rendeltetése a magyar lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikusinfrastruktúra-elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.

A Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszékén oktatják elméletként a katasztrófák elleni védekezésről szóló jogszabályokban, az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső előírásokban foglaltakat, továbbá az erre alapuló gyakorlati témákat, átfogóan strukturálva az ismereteket.

A tantárgyak között kiemelt szerepet kapnak a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatok. A veszélyelhárítási tervezés, a katasztrófavédelmi jog és igazgatás, az informatika és logisztika, illetve mindezek végrehajtásának gyakorlati megoldásai. Az utóbbi keretében a katasztrófavédelmi, polgári védelmi hatósági és műveleti tevékenység, a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és annak működtetésével kapcsolatos lakosságvédelmi feladatok ellátásának szabályai is kiemelt fontossággal bírnak.

Mindezekhez a tanszék igyekszik valós körülményeket teremteni a hallgatóinak, több napos gyakorlatokat is szervezve a megyei igazgatóságok bevonásával. Emellett számos alkalommal szervez látogatást az együttműködő és kapcsolódó tudományos szervezetekhez. Az elmúlt években is többször rendezett foglalkozást többek között a Csillagászai és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetéhez, az Országos Meteorológiai Szolgálathoz, az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz. Ezeken a helyszíneken a tisztjelölt hallgatók élményszerűen tudnak aktuális ismeretekhez jutni és közvetlen tapasztalatokat tudnak szerezni a legújabb fejlesztésű technikai eszközökről, alkalmazott módszerekről.

A hallgatók a tanszéken folytatott tanulmányaik során átfogó képet kapnak a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő szervezetek – rendőrség, honvédség, mentőszervezetek – ezirányú tevékenységéről, a katasztrófavédelmi szervezet működéséről. A tanszék ösztönzi hallgatóit, hogy azok, tanulmányaik során részt vegyenek az egyetemen folyó tudományos életben, kutatásban, ezzel is motiválva őket a tanultak minél szélesebb körű alkalmazására és ismereteik folyamatos gyarapítására. Nálunk, irányításunkkal működik a Katasztrófavédelmi Szakkollégium, amelynek egyik legfontosabb feladata a felsőfokú képzésben résztvevő tehetséges hallgatók gondozása. Ezen belül a hivatásos katasztrófavédelmi szervek iránti elkötelezettség további erősítése, valamint az egyéni kutatási programok szakmai és lehetőség szerinti anyagi támogatása a külföldi résztanulmányok elősegítése.

A tanszék szervezi az egyetemünk nemzeti minősítéssel rendelkező Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálatának feladatvégrehajtását is a gyakorlatok és a valós beavatkozások alkalmával is. Ezek során a szolgálat tagjai támogatást nyújtanak a logisztikai szervezésben, valamint a vezetés-irányítási rendszerelemekben.

Tevékenységünk fontos eleme a katasztrófavédelmi irányultságú tudományos pályázatokban történő részvétel, a tudományos kutatás és azok eredményeinek megosztása.  A tanszék oktatói kutatásaik során elért eredményeiket folyamatosan publikálják külföldi és hazai minősített folyóiratokban.

Szöveg: Ambrusz József, Deák József

Foto: KVI