Új tagokkal bővült a Katasztrófavédelmi Szakkollégium

Megtartotta soros közgyűlését 2020. október 13-án a Katasztrófavédelmi Szakkollégium, amely az újonnan belépő tagokkal kibővítve választotta meg a főbb funkciókra előzetesen jelölteket.

Első napirendi pontként Krajcz Tamás, a Katasztrófavédelmi Szakkollégium elnöke üdvözölte az új tagokat, majd felkérte Dr. Ambrusz József tű. ezredes, szakkollégium vezetőjét köszöntő beszédének megtartására.

Ezt követően Krajcz Tamás elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Terítékre került az eddig végzett munka értékelése, a 2021. év főbb feladatai, programterve, de szó esett a jövőbeni javaslatokról is. Az elnök beszédében kitért arra, hogy a szakkollégium létszáma 27 főről 42 főre nőtt, amely jelentős létszámot képvisel.

Az elnöki beszédet követően a tisztújítás során a résztvevők egyöntetűen megszavazták a szakkollégium elnökének Krajcz Tamás III. évfolyamos nappali tagozatos tisztjelöltet, szakmai referensnek Lakatos Dominik, közösségi és kommunikációs referensnek Kasi Vanessza III. évfolyamos nappali munkarendben tanuló tisztjelölteket, továbbá gazdasági referensnek Rozsnyai Dominikot, titkárnak Buri Franciska II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatókat.

Az ezredes záróbeszédében kiemelte a szakkollégium jelentőségét, céljait, a szakmai területeken folyó hallgatói kutatások fontosságát. Üdvözölte az új tagokat, értékelte az előző évet, kihangsúlyozta a járványügyi intézkedések betartását, valamint méltatta a vezetői állomány előző félévben nyújtott munkáját. Felhívta a figyelmet a hallgatói aktivitás, valamint a szakkollégiumok közötti együttműködés fontosságára.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője külön is gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek.