Hallgatói együttműködés a szakkollégiumok között

A Magyary Zoltán Szakkollégium először szervezte meg október 02-án az I. Magyary konferenciát, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a szakkollégiumok közötti szakmai- és tudományos együttműködés fontosságára. A konferencián a Katasztrófavédelmi Szakkollégium is képviseltette magát.

A konferencia keretein belül Államelmélet, Kiberbiztonság, Szociológia, Közgazdaságtan, Nemzetközi kapcsolatok, Alkotmányjog, valamint Politológia szekciókban tarthattak a hallgatók előadást. A járványügyi biztonsági intézkedésekre figyelemmel a szervezők az előadásokat egy délelőtti és egy délutáni szakaszra bontották.

Varga Bernadett Viktória másodéves iparbiztonsági szakirányos hallgató képviselte a Katasztrófavédelmi Szakkollégiumot a „Katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése” című előadásával. A prezentáció során a tűzoltó tisztjelölt kitért a hazai hivatásos katasztrófavédelemi szervek bemutatására, a szervezet regionális és kétoldalú kapcsolataira, a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás kereteire, az EU polgári védelmi mechanizmusára, az ENSZ katasztrófa-segítségnyújtás rendszerére, valamint a NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés fontosságára. Előadásában külön is kitért a speciális helyzetekben bevethető HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz kutató-mentő szervezet rendeltetésére, tevékenységére.

A konferencián való előadásokért a szervezők a hallgatókat oklevélben részesítették.Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, az RTK Katasztrófavédelmi Intézet intézetvezetője külön is gratulált a tisztjelöltnek a kiváló előadásáért, valamint felkészítő oktatójának Dr. Ambrusz József tű. ezredesnek.