Megkezdődtek a záróvizsgák a RTK Katasztrófavédelmi Intézetében

NKE RTK KVI záróvizsga 2020

Szigorú biztonsági előírások betartásával 2020. június 02-án megkezdődtek a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetében. A mai napon 11 fő iparbiztonsági szakirányos nappali munkarendben tanuló tűzoltó tisztjelöltje vizsgázott és teljesítette sikeresen az alapképzés követelményeit.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa 2020. május 15-én kelt határozata alapján a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2019/2020. tanév II. tanulmányi félévében esedékes záróvizsgákat jelenléti írásbeli záróvizsgaként bonyolítja le az Intézet, valamennyi alap-, és a mesterképzés vonatkozásában.

Az idei évben a záróvizsga két részből áll, a szakdolgozat értékelése, amely alapján a záróvizsga bizottság ötfokozatú érdemjegyet ad a szakdolgozatra, valamint a szakdolgozat tématerületével és a hallgató szakjának vagy szakirányának ehhez kapcsolódó tématerületeivel összefüggő szakmai feladat, amely alkalmas a képzési és kimeneti követelményekben előírt kompetenciák elsajátításának értékelésére. A szakmai feladat kidolgozására mintegy két óra áll a végzős hallgatók rendelkezésére.

A záróvizsgák lebonyolítása az Intézetben szigorú biztonsági protokoll mentén kerül lebonyolításra, amely kiterjed az egyéni biztonsági rendszabályok betartására is, az arcvédő maszk viselése az Egyetem épületeiben, a folyosón, a közösségi térben, a tanteremben egyaránt kötelező. A záróvizsgákat úgy kellett megszervezni, hogy a hallgató az ország bármely pontjáról a vizsgakezdésig be tudjon érni a vizsgahelyszínre és a nap végéig haza tudjon érni. A hallgató az Egyetem területén kizárólag a záróvizsga idején tartózkodhat. A vizsgatermekben folyamatosan szellőztetésre is sor kerül, természetesen a szükséges fertőtlenítéseket a vizsga megkezdéséig elvégzik.

Június 08-án és 09-én a levelező tagozatos tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon, illetve párhuzamosan az iparbiztonsági szakirányon végző hallgatók tesznek záróvizsgát. Majd június 10-én a levelező tagozatos katasztrófavédelmi műveleti szakirányon tanuló hallgatók vizsgáznak. A záróvizsgák sorában június 11-én és 12-én a harminchét mesterképzésben résztvevő hallgató ad majd számot az oklevél megszerzéséhez szükséges ismereteiről.

Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes, intézetvezető a záróvizsgákkal kapcsolatban elmondta, hogy a szakmai témák kialakítása során a hallgatók előzetesen megkapták a felkészülési témákat és a kijelölt szakirodalmat, amelyek relevánsan kapcsolódnak a szakirányon tanultakhoz. A záróvizsga-bizottság a szakdolgozat értékelésének megállapítása során figyelembe veszi a bírálatot és a bírálói kérdésekre adott hallgatói válaszokat, valamint a záróvizsgán a hallgatónak a szakdolgozat tématerületével kapcsolatban feltett kérdésre írásban kidolgozott válaszát is.