„Új hatósági jogkörök a katasztrófavédelemnél”

Új hatósági jogkör

A közbiztonság erősítése érdekében 2020. január 1-től tovább bővült a katasztrófavédelem feladatköre. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a veszélyes áru szállítás során használt egyes csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat, a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetése során bekövetkezett tűzeset és robbanás kivizsgálását, továbbá a pirotechnikai termékek csomagolásával összefüggő fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat látja el.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendeletnek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) hatáskörét érintő előírásai 2020. január 01-jén hatályba léptek.

Az új katasztrófavédelmi hatáskörökkel kapcsolatos feladatokat a BM OKF szakmai főosztályai látják el:

  1. A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatok – BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Veszélyes Szállítmányok Főosztály,
  2. A műszaki biztonsági hatóságokról szóló jogszabály hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett tűzeset és robbanás körülményeinek és okainak vizsgálata – BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Veszélyes Üzemek Főosztály,
  3. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló jogszabály szerinti CE-jelöléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósági hatáskör – BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Tűzmegelőzési Főosztály.

A hatáskörökkel jelentkező feladatok ellátására az érintett szervezeti egységek felkészültek, a következetes engedélyezési és ellenőrzési tevékenység fokozza az eszközöket felhasználók és a lakosság biztonságát.

Fotó: Szőke Péter/BM OKF