Elnököt választott a Katasztrófavédelmi Szakkollégium

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének Szakkollégiuma a jogszabályokban előírtak szerint megtartotta közgyűlését, amelyre 2019.október 10-én 16.00 órakor került sor.

A Katasztrófavédelmi Szakkollégium küldöttgyűlése a határozatképesség megállapításával kezdődött, majd a küldöttek megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv hitelesítőit.

Elsőként Ambrusz József tű. ezredes, a szakkollégium vezetője köszöntötte a megjelenteket és külön köszöntötte Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, intézetvezetőt, valamint Kántor Sárát a Szakkollégiumi Együttműködés Fórumának elnökét. A hozzászólást követően a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és előterjesztéseket.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, intézetvezető köszöntőjében rámutatott a szakkollégium fontosságára, céljaira, a szervezetben elfoglalt helyére, valamint kiemelte a szakmai területeken történő kutatás fontosságát. Rámutatott arra, hogy a szakkollégium jövőben is kiemelt támogatást kap az intézet életében és a tehetséggondozás egyik fontos alappillére lesz.

Kántor Sára a Szakkollégiumi Együttműködés Fórumának elnöke nyitó beszédében üdvözölte a közgyűlést és kifejezte hogy a hallgatói elnök választással a kilencedik szakkollégium is teljessé válik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakkollégiumai között. Beszédében kitért arra, hogy szakmaiság és a közösség együtt képez szinergiát, de emlékeztetett arra is, hogy a szakkollégium jó működése alapvető értéke az egyetemnek.

A küldöttgyűlés tisztségviselőinek bemutatkozásával folytatódott, a korábban jelölőbizottsági tisztségre felkért Ambrusz József ezredes előterjesztésére a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a szakkollégium elnökének Krajcz Tamás II. évfolyamos nappali tagozatos tisztjelöltet.

Egyhangúlag megszavazták kommunikációs és médiáért felelős referensnek: Kasi Vanesszát, szakmai referensnek Lakatos Dominik II. évfolyamos nappali munkarendben tanuló tisztjelölteket. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták gazdasági referensnek Rozsnyai Dominikot, titkárnak Buri Franciska I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatókat.

A jelenlévők egy fő tartózkodása mellett elfogadták a szakkollégium logójának tervezetét, amely Szent Flóriánt mintázza meg.

A rendezvény zárásaként egyebek napirendi pontok között szó esett a TDK konferencián való részvétel fontosságáról, a közelgő egyetemi szakkollégiumokat érintő programokról, valamint a 2020. évi költségvetésről.

A szakkollégium vezetője méltatta az újonnan megválasztottakat. Válaszbeszédében Krajcz Tamás elnök megköszönte a bizalmat és a hallgatói együttműködés szélesítésére, az aktivitás megszervezésére, az együttműködés fejlesztésének erősítésére hívta fel a figyelmet.