Kutatók Éjszakáján a Katasztrófavédelmi Intézet oktatói

Az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár idén négy helyszínen kínált, összesen 119 programjából ötöt, az RTK Katasztrófavédelmi Intézet oktatói, kutatói mutattak be az érdeklődők számára. Az előadók a katasztrófavédelmi kutatási területen széles spektrumban ismertették legfrissebb kutatási eredményeiket az Elektronikus információszolgáltatás Kabinetének helyiségében.

Elsőként Dr. habil. Dobor József tű. alezredes, egyetemi adjunktus, gyakorlati szemlélettel jellemezte a társadalmunkat érintő vegyi, biológiai, radiológiai veszélyeket és káreseményeket. Ezt követően Dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes, adjunktus beszélt a humanitárius jog változásairól a Genfi egyezmények aláírásának 70. éves évfordulója vonatkozásában.

Megelőző tűzvédelmi témakörben Dr. Érces Gergő tű. őrnagy, egyetemi tanársegéd folytatta a délutánt, aki az "okos tűzvédelem" három alappillérét, az épületinformációs modellezés, az okos épületek és az okos városok tűzvédelmi hálóban betöltött szerepének összefüggéseit ismertette a hallgatósággal.

Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy a beavatkozó tűzvédelemet érintő radioaktív, sugárzó anyagok jelenlétében történő tűzoltói beavatkozásokkal kapcsolatos képzések metodikai rendszerét mutatta be az érdeklődőknek.

A katasztrófavédelmi szekció közönsége Dr. Teknős László tű. százados, egyetemi adjunktus előadását hallgathatta meg a napjainkban nagyon aktuális és fontos, a katasztrófavédelem fenntartható működtetéséről és annak hosszútávon fenntartható fejlesztésével összefüggésben.

A sikeres előadásokat követően a jelenlévőknek volt módjuk és lehetőségük szakmai konzultációra, tapasztalatok cseréjére.