Tűzoltó alaptanfolyamon az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatói

2019. szeptember hónap utolsó hetében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének I. évfolyamos, nappali munkarendben tanuló hallgatóinak a tűzoltó alaptanfolyam lebonyolítására.

A 40 órás alaptanfolyam résztvevői a képzés keretében olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítottak el, melyek birtokában képesek tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtására. A tanfolyam keretében olyan témakörök kerülnek feldolgozásra, mint az égéselmélet és oltóanyag ismeret, a tűzoltás szabályai és szervezete, szerelési ismeretek, alkalmazott tűzoltási és műszaki mentési ismeretek, vagy a tűzoltó szakfelszerelések ismerete és használatuk szabályai, egyéni védőeszközök ismerete és használatuk szabályai.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének 17 fő hallgatója magas szakmai érdeklődést mutatott, melynek köszönhetően a tanfolyam végén mindenki sikeres vizsgát tett. A tanfolyam zárásaként a végzetteknek Müller Róbert tű. alezredes, oktatási igazgatóhelyettes adta át a tanúsítványt.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens a Katasztrófavédelmi Intézet Intézetvezetője a tanfolyam vonatkozásában kifejtette, hogy a bemeneti követelményként meghatározott tanfolyam elérte célját, a végzett hallgatók egyetemi tanulmányait az ott megszerzett ismeretek, alkalmazott gyakorlati feladatok nagyban segítik és megkönnyítik.