Oktatói továbbképzés, strukturált feladatokkal

2019. szeptember 24-én a NKE RTK KVI oktatói számára szakma-orientációs továbbképzésre került sor, amelyen a szakindítással összefüggő kérdések valamint a témavezetők jövőbeni feladatai is górcső alá kerültek.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, intézetvezető nevében Dr. habil Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, egyetemi docens, tanszékvezető köszöntette a megjelenteket. Az ezredes köszöntőjében kiemelte, hogy a továbbképzés legfontosabb feladata az elmúlt időszak eredményeinek tapasztalatainak feldolgozása és a jövőbeni feladatokra való felkészülés jelenti.

A köszöntőt követően Dr. Keresztes Judit a NKE Oktatási és Tanulmányi Iroda ügyvivő szakértője a szakindítási feladatok végrehajtása és a meglévő képzések felülvizsgálata címmel tartott előadást. Az előadó kifejtette a legfontosabb jogszabályi változások feladatait, a további jogi szabályozás előkészítésének legfontosabb mérföldköveit. Részletesen szólt a képzési kimeneti követelmények helyzetéről, specifikumairól, a kreditterhelések alakulásáról.

Ezt követően Prof. Dr. Haig Zsolt tájékoztatta a jelenlévőket a Katonai Műszaki Doktori Iskola legfontosabb szervezeti változásairól, a témavezetők feladatairól. Dr. habil. Hornyacsek Júlia alezredes ismertette a legfontosabb követelményeket a doktorandusz hallgatók vonatkozásában és részletesen szólt a tanév során jelentkező programokról, feladatokról.

A foglalkoztatottak teljesítményének méréséről és értékeléséről Dr. Nováky Mónika tű. alezredes tartott tájékoztatót. Ezt követően az oktatóknak volt módjuk és lehetőségük szakmai konzultációra, tapasztalatok cseréjére.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, intézetvezető zárásként összefoglalta a képzés alapján levont tapasztalatokat és bezárta a továbbképzést.