Terítéken a Katasztrófavédelmi Szakkollégium aktuális kérdései

A Katasztrófavédelmi Szakkollégiumba történő beléptetés rendjére, működtetésére és tagtoborzásra vonatkozó tájékoztató hangzott el szeptember 19-én a Katasztrófavédelmi Intézet nappali munkarendben tanuló hallgatói részére. A Szent Flórián logóval rendelkező szakkollégium kialakítása mellett olyan aktuális kérdések is terítékre kerültek, mint az NKE szakkollégiumi hálózatának megújítására vonatkozó, az egyetemi vezetés részéről történt elgondolások megvalósításának feladatai, lehetőségei.

Ambrusz József tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Szakkollégium vezetője tájékoztatta jelenlévőket a szakkollégiumba történő beléptetés, a főbb funkciók kialakítására irányuló szervezeti és működési szabályzat szerinti választás lehetőségéről, a szakkollégium vállalt programjairól, a szakmai elvek érvényesítésének lehetőségeiről. Az ezredes beszélt az induló nyelvi kurzus valamint az elemzés-módszertani képzésre történő jelentkezés lehetőségeiről, de felhívta a figyelmet a Tudományos Diákköri Konferenciára történő jelentkezés fontosságára is. Rámutatott arra, hogy szakmai értékek megőrzése és a tudás bővítése a legfontosabb mércéje lehet a tagok részére.

A jelenlévő hallgatók több kérdést is megfogalmaztak az Egyetem illetve a szakkollégium kereteiben megvalósuló programokkal összefüggésben, de valamennyi évfolyam vonatkozásában aktív részvételi igény is mutatkozott.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens intézetvezető álláspontja szerint a Katasztrófavédelmi Szakkollégium a szakmai elvek mentén szerveződve autonóm módon, a Rendészettudományi Karon belül a tehetséggondozás legfontosabb értékképző lehetősége lesz a Katasztrófavédelmi Intézet oktatási portfólióján túl.