Nemzeti Közszolgálati Egyetem végzős hallgatóinak gyakorlata Szekszárdon

Véget ért az a közös törzsvezetési gyakorlat, amelyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete 4 fő oktatóval, 21 fő végzős hallgatóval, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség MEBE állományával vett részt.

A gyakorlat fő témaköre a vizek kártételei elleni felkészülés, az 1956-os rendkívüli jeges árvíz jelenkorba történő modellezésével. Célja a hallgatók elméleti és gyakorlati foglalkozások, bemutatók segítségével gyakorolhassák a korábban elsajátított ismereteiket, felkészülve a záróvizsgákra.

A gyakorlaton résztvevőket szerda reggel dr. Balázs Gábor tű ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte. Ezt követően Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, NKE Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója nevében Dr. Endrődi István tű. ezredes, tanszékvezető köszönte meg az igazgatóság vezetésének a gyakorlat megszervezését és a végrehajtásához nyújtott segítségét. Az ezredes kiemelte, hogy ennek köszönhetően a gyakorlat résztvevői sokkal felkészültebben, gyakorlatiasabb tudással állhatnak a záróvizsga elébe. Az előttük álló másfél nap során betekintést nyerhetnek abba a munkába, amit a katasztrófavédelem egy hasonló esetben végez, megismerhetik azt a döntésmechanizmust, melynek során a védekezésben résztvevő szervezetek meghozzák a szükséges intézkedéseket, határozatokat. 

A munkavédelmi oktatást követően a katasztrófavédelmi munkaszervek, valamint a Marathon Terra rendszer működését Sárossy Gábor tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő tolmácsolásában ismerhették meg a hallgatók. Az EDR rádiók működését Weisz László tű. alezredes, az informatikai osztály vezetője ismertette a résztvevőkkel. A nap folyamán a tevékenységirányítási központba is ellátogattak a hallgatók, ahol megismerhették a jelzések beérkezésének, feldolgozásának menetét, az ehhez szükséges szoftverek működését. A katasztrófavédelmi mobil labor gépjárművét, az azon található technikai eszközök működését Varga László tű. zászlós mutatta be a diákoknak.

A gyakorlat a munkaidő befejeztével nem ért véget, éjszaka is folytatódott, a valósággal teljesen megegyező működési mechanizmus szerinti beosztásokban.

A gyakorlat egyes mozzanatai nyomon követhetők a következő honlapon: http://arviz.tnet.hu/ 

Szerzői jog: dr. Hábermayer Tamás tű ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese

Szöveg és fotó: 

Boros Brigitta tű. főhadnagy, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei katasztrófavédelmi szóvivő

Dr. Teknős László tű. százados, NKE Katasztrófavédelmi Intézet