Katonai műszaki képességekkel ismerkedtek a végzős hallgatók

Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelem szak nappali képzési rendjében, iparbiztonsági szakirányon tanuló tisztjelölt hallgatók gyakorlati foglalkozás keretében ismerkedtek meg a katasztrófavédelmi szakfeladatok ellátása során alkalmazható katonai műszaki képességekkel.

2019. április 03-án az NKE Katasztrófavédelmi Intézet harmadéves, iparbiztonsági szakirányos hallgatói az Iparbiztonságtan tantárgy keretében, külső helyszínen tartott gyakorlati foglalkozáson vettek részt a budafoki Hárosi Öbölben található Honvéd Sporthorgász Egyesület telephelyén, amely hosszú évekig katonai laktanyaként szolgált.

A tisztjelöltek megismerkedhettek a pontonhidak történetével, azok alapvető funkciójával. A pontonhíd technológiája egyszerű szerkezetükből és kialakításukból eredően a honvédségnél kiemelten fontos szerepet töltött be. Egy készlet 32 folyami hídkompból, 4 db parti hídkompból és 2 db nyompályás elemből áll. A három fős személyzet közös munkája eredményeként egy ilyen készletből körülbelül 227 méter hosszú hidat lehet építeni. Az állomány egyik tagja a tehergépjármű vezetője, a többiek pedig az elemek rögzítését és összekapcsolását végzik.

A foglalkozás kertében a tisztjelöltek megismerkedhettek a pontonhidak katasztrófavédelmi célú alkalmazásával is, amely különösen hasznos lehet egy esetlegesen kialakuló árvíz során. A foglalkozás végén a hallgatóknak lehetőségük volt részt venni egy hídelem vízre bocsájtásában is. A jelenlévő hallgatók hasznos információkkal gazdagodtak, amely ismeretek jelentős mértékben segíthetik későbbi szakmai munkájukat. A foglalkozást Dr. Hubina István Ferenc ny. ezredes és Maczonka Mátyás ny. őrnagy tartotta.