Új habilitált doktorok a Katasztrófavédelmi Intézetnél

Ünnepi szenátusi ülést tartottak az Egyetem Napja alkalmából március 28-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen tizenkilenc PhD-doktort avattak, közülük hárman a katasztrófavédelem kutatási területén tevékenykednek. Rajtuk kívül tizenöten különböző elismeréseket vehettek át.

Az ünnepi szenátusi ülést Koltay András, az Egyetem rektora nyitotta meg. Köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy az Egyetem Napjához kapcsolódó rendezvény kiemelten fontos a Nemzeti Közszolgálati Egyetem életében, hiszen ilyenkor ünnepélyes keretek között adják át a doktori és habilitációs okleveleket, valamint a különböző egyetemi elismeréseket. Mint mondta: „Az egyetem intézménye az európai szellem és civilizáció legmagasabb szintű és legmaradandóbb vívmányainak egyike. Középkori gyökerei óta magán viseli nélkülözhetetlen és változtathatatlan kulturális és szimbolikus jegyeit, például a tudományos fokozat megszerzéséről, elismertetéséről és ceremóniájáról való rendelkezést, és az egyetemi autonómiát.” A rektor szerint mind a doktori fokozat, mind a habilitáció megszerzése komoly lépcsőfok egy egyetemi oktató és kutató életében. Koltay András szólt azokról is, akiknek magas minőségű munkáját, és az egyetem iránti elkötelezettségét elismeréssel jutalmazták az Egyetem Napján.

Az ünnepség keretében hat habilitált doktort avattak, többek között a Katasztrófavédelmi Intézet két oktatóját; Dr. Dobor József tűzoltó alezredest és Dr. Pántya Péter tűzoltó alezredest. Ennek köszönhetően az intézet tizenkilenc fős oktatói állományában hatra növekedett a habilitált doktorok száma.

Az ünnepi ülésen doktori PhD fokozatot szerzett Mesics Zoltán tűzoltó alezredes, a BM OKF veszélyes üzemek főosztályának vezetője, aki értekezésében a veszélyes üzemek biztonsági irányítási rendszerek fejlesztésének témájával foglalkozott. Témavezetője Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, tanácsos, egyetemi docens, tanszékvezető volt.

Doktori PhD fokozatot szerzett Solymosi Máté, aki értekezésében új eljárásokkal foglalkozott a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérésére és fejlesztésére. Témavezetője Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, igazgató és Dr. Horváth Kristóf Csaba NKE KMDI témavezetői voltak.

Doktori PhD fokozatot szerzett továbbá Sáfár Brigitta aki értekezésében a humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében. Témavezetői Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy és Dr. habil. Hornyacsek Júlia egyetemi docensek voltak.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében Dr. Mógor Judit tűzoltó dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes vett részt az ünnepségen.