Vizek kártételei elleni felkészülésen a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2019. február 27-én megtartott szakmai értekezletén az árvízi veszélyhelyzet-kezelési felkészülési feladatok voltak a középpontban. A felkészülés délelőtti elméleti részének a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a délutáni gyakorlati foglalkozásnak pedig a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adott otthont.

A szakmai fórumon a minisztériumok és országos hatáskörű szervek védelmi igazgatási vezetői és szakértői, a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok titkárai és titkárhelyettesei, valamint a megyei és fővárosi polgári védelmi főfelügyelők mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói és Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy, NKE KVI egyetemi adjunktusa vett részt.

A szakmai értekezletet dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő nyitotta meg, kiemelve, mennyire fontos az ár- és belvízi védekezés katasztrófavédelmi feladataira való időben történő felkészülés.

A megnyitót követően az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviseletében Belovai Tamás ismertette az idén tavasszal várható hidrológiai helyzetet, valamint kitért a felkészüléssel és a bekövetkező események kezelésével kapcsolatos feladatokra. A vizek kártételei elleni katasztrófavédelmi felkészülés egyes elemeit a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelője ismertette. Tóth Ferenc beszélt arról is, hogy tavasszal országos törzsvezetési és valós végrehajtási gyakorlatot is szervez a főigazgatóság.

Ezt követően a résztvevők a Rendőrség és a rendvédelmi szervek együttműködéséről, a honvédségi erőforrások igénybevételéről és a karitatív szervezetek árvízi védekezéssel kapcsolatos teendőiről kaptak értékes információkat. Az elméleti felkészítés zárásaként, egyben a délutáni gyakorlati foglalkozás megalapozásaként a résztvevők a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részéről a budapesti árvízi védekezésről és a Kvassay-zsilip rekonstrukciójáról kaphattak tájékoztatást, majd megtekintették a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári úti vízátemelő telepét és a felújítás alatt lévő Kvassay-zsilipet.

A hallgatók számára a gyakorlat során elsajátított ismeretek és megszerzett tapasztalatok jelentősen hozzájárulnak a záróvizsga felkészüléshez.