Kihelyezett képzési napon a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói

A katasztrófavédelem gazdasági, gazdálkodási szakterületeinek munkájával ismerkedtek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelmi alapszakos végzősei február 20-án, a főigazgatóságon megtartott kihelyezett képzési napon. Az előadások tartalma számos ponton illeszkedett az egyetemi képzéshez, például az alapozó ismeretek témaköreihez és a szakmai törzsanyag kötelező tantárgyaihoz is.
Az oktatási napot – amely a gazdaság főigazgató-helyettesi szakterület főosztályai és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ munkájába vezette be az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatóit – Bartók Péter tű. ezredes nyitotta meg. A gazdasági főigazgató-helyettes rövid bevezetőjében elmondta, hogy a katasztrófavédelem gazdálkodása során kifejezett cél az együttműködés, hogy integrált gondolkodással, az összetett problémák megoldásához vezető legjobb és leggazdaságosabb módszereket innovatívan, korszerű technológiák alkalmazásával sikerüljön megtalálni. Fontos ugyanis, hogy a kihívásokra gyorsan és költséghatékonyan szülessenek megoldások. A gazdasági főigazgató-helyettesi szervezet racionális és kiegyensúlyozott munkája biztosítja, hogy a szervezet szakterületei folyamatosan rendelkezzenek a feladatok ellátásához szükséges műszaki, technikai és pénzügyi feltételekkel – zárta mondanivalóját az ezredes.
 
A nap során a hallgatók Péli László tű. alezredes, főosztályvezető-helyettes előadásán keresztül megismerkedtek az ingatlangazdálkodási, beruházásszervezési és projektelszámolási főosztály munkájával, feladatkörével, a kapcsolódó közbeszerzési, vagyongazdálkodási kérdésekkel, továbbá a katasztrófavédelem valamennyi területét érintő európai uniós projektekkel, ingatlanfejlesztésekkel. A BM OKF Gazdasági Ellátó Központot, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet gazdálkodó szervét Tóth István tű. őrnagy, logisztikai igazgatóhelyettes mutatta be. A központ gazdasági, gazdálkodási feladatainak áttekintése mellett kitért a logisztikai szakterület munkájára, az anyagi és technikai biztosítási, gépjármű-üzemeltetési, valamint informatikai-távközlési folyamatokra is. Napirendre került a kéményseprés és az országos szúnyoggyérítési program koordinálásának kérdése is, majd a műszaki szakterület szerteágazó tevékenységéről Cseh Gabriella tű. alezredes, osztályvezető adott tájékoztatást. Beszélt arról a műszaki munkáról, amelynek eredményeként újabb gépjárműfecskendők, vízszállító járművek, speciális bevetési eszközök, illetve személygépkocsik álltak rendszerbe.
 
A hallgatói csoport délutáni programját a költségvetési majd az informatikai szakterület vezetőinek bemutatói adták. Kristóf Péter tű. alezredes, főosztályvezető a költségvetési gazdálkodásról, a főigazgatóság költségvetési rendszeréről tartott előadást. Végül Tanka László tű. ezredes főosztályvezető „Informatikai biztonság” című előadásában azt ismertette, hogy az informatikai szakterület milyen fejlesztéseket hajtott végre a bevetésirányítási és döntéstámogatási rendszer megújítása terén, és a lakossági riasztó- és tájékoztató rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések hogyan növelték az állampolgárok biztonságát.
 
Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, tanszékvezető zárásul elmondta: az itt szerzett új ismereteket a hallgatók a felsőoktatási tanulmányaikhoz kötődő szakmai gyakorlatokon, államvizsgájukon, valamint később, első tiszti beosztásuk során is alkalmazni tudják.

Fotó: Kissné Papp Tímea – BM OKF GEK

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság