Katasztrófavédelmi tisztjelöltek tettek ünnepélyes esküt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének tíz, első évfolyamos, nappali munkarendben tanuló tisztjelöltje is ünnepélyes fogadalmat tett a napokban a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Emellett mintegy kétszáz, tűzoltószakképzésben végzett leendő tűzoltót is avattak az eseményen.

A rendezvényen Papp Károly rendőr altábornagy ünnepi köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy a tavalyi év a katasztrófavédelem számára is új feladatokat hozott, amelyek megvalósításához jól képzett, elkötelezett, megfelelő reagálóképességgel rendelkező személyi állomány szükséges. A Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója szerint ehhez már megvan a megfelelő képzési rendszer, közép- és felső szinten egyaránt. A tábornok hangsúlyozta, hogy mindig időt kell szakítani a beosztottakra, azok esetleges gondjainak, problémáinak megoldására. A hamarosan szolgálatba állók számára külön útravalót is megfogalmazott. „Az úton, amelyen most elindulnak, nem lesznek egyedül: társaik vannak, és Önökön múlik, hogy a társaik bajtársaikká váljanak. A tűzoltói szolgálat csapatmunka. Legyenek aktív, kezdeményező, önfeláldozó csapattagok. Az Önök munkája szolgálat, és szolgálatellátásuk során mindig legyenek alaposak, körültekintőek. Tartsák be esküjük minden betűjét, és annak szellemét. Fejlesszék tudásukat, bővítsék ismereteiket, szerezzék meg a gyakorlati tapasztalatokat.”- fogalmazott Papp Károly. A főigazgató szeretné, ha a hallgatók a szakmát értő és tudó tűzoltóvá válnának, akik nemcsak megtartják a tűzoltói hivatás társadalmi elismertségét, hanem erősítik is azt. A tábornok beszédében megköszönte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatóinak a hallgatók felkészítésében végzett munkáját és külön kiemelte a családok szerepvállalását, amelyek stabil hátországként biztosították a kollégák nyugodt felkészülését. A hallgatók nevében Elek Máté tűzoltó őrmester mondott válaszbeszédet. Ezt követően Papp Károly és Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató elismeréseket adott át. Az ünnepséget követő fogadáson az országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott pohárköszöntőt, amelyben külön kiemelte a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat. Kovács Gábor r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese, valamint Vass Gyula tű. ezredes, a KVI igazgatója az intézet vezetőivel együtt gratulált a tisztjelölti esküt tett első évfolyamos hallgatóknak.

 

Szöveg: KVI

Fotó: BM OKF


Címkék: KVI eskütétel