Együttműködés a Magyar Polgári Védelmi Szövetség a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és Katasztrófavédelmi Intézete között

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézeti (KVI) érintettséggel és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ). A Megállapodást Prof. Dr. Koltay András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség részéről Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes írták alá 2019. február 06-án. Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet (NKE KVI) részéről Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, intézet igazgató deklarálta a szakmai kereteket.

Az együttműködés kiterjed a tudományos és szakmai együttműködésekre, szélesedhetnek az elméleti és gyakorlati képzések területei, a gyakorlatok képzési tematikájához alkalmazkodva erősödhet a megfelelő szintű ismeretátadás. A MPVSZ közreműködhet a különböző tantárgyak oktatásában, a gyakorlat szervezésében, valamint a vizsgafelkészítésben. Erősödhet a polgári védelmi ismeretek alapszintű oktatása, valamint megújulhat az ezirányú tematikák, jegyzetek ismeretanyaga. Új alapokra kerülhet a hallgatók bevonásának lehetősége a szövetség szakmai munkájába, különösen az önkéntes mentősszervezet részére.

Az együttműködő felek kapcsolattartóként az NKE KVI részéről Dr. Teknős László tű. százados, adjunktust, a MPVSZ részéről Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagyot jelölték, amely hatékonyan járulhat hozzá a közös célok eléréséhez.