Értékelés és strukturált feladatszabás a Katasztrófavédelmi Intézetnél

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete 2019. január 30-án tartotta meg értékelő és feladatszabó értekezletét Intézeti Nap keretében, amelynek főbb kérdéseit az eredményes hallgatói szocializáció, az oktatás és a tudományos teljesítmény biztosítása képezte.

Az Intézeti Napon az NKE részéről Dr. habil. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében Vietórisz Ágnes tű. ezredes, Humánszolgálat szolgálatvezetője és Dr. Gubicza József tű. ezredes Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály főosztályvezetője vett részt.

Az értekezletet Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, igazgató nyitotta meg, aki a tavalyi évben jelentkezett legfontosabb feladatokat és eredményeket tekintette át. Részletesen szólt az intézetben folyó oktatási portfólió bővítésének eredményeiről, köztük a tűzvédelmi mérnöki képzés előkészítéséről, az oktatói validáció folyamatáról, az intézet nemzetközi programokban való részvételének tapasztalatairól, valamint a hallgatói és oktatói létszámadatokról. Külön szólt a szakmai külső és belső együttműködések jelentősebb eredményeiről, a különböző tudományos rendezvények és gyakorlatok tapasztalatairól. Ezt követően ismertette az Intézet előtt álló feladatokat, külön kitérve a „Vírus 2019” Közös Közszolgálati gyakorlat megszervezésének és a tavaszi tűzvédelmi tudományos konferencia szervezési feladataira. Szólt az Intézetnek a Rendészettudományi Karba történő integrációja előkészítésének helyzetéről.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről Dr. habil. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes köszöntette az Intézet állományát. Mint fogalmazott az Intézet szerves és meghatározó részévé vált a NKE-nek, az itt folyó munka az Egyetem hitvallásában megfogalmazottak szerint zajlódik, amely a jövőre nézve is irányadó. Rektorhelyettes részletesen szólt az elért eredményekről, a közös minőségi munkavégzés fontosságáról. Kiemelte, hogy az egyetem hangsúlyosan kíséri figyelemmel az oktatói és tudományos tevékenységet, de ezen elemek mérésén túl a jövőben is hangsúlyosan kezeli a munkatársak véleményét.

A BM OKF vezetése részéről Vietórisz Ágnes tű. ezredes, szolgálatvezető köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta az BM OKF és az Egyetem együttműködése elmélyült, a szakmai feladatok végrehajtásának keretei továbbra is biztosítottak. Beszédében kiemelte, hogy a hallgatók hivatásos pályára való felkészítésben a Belügyminiszter által is meghatározott értékeknek, így a tudásnak, a tapasztalatnak és a teljesítménynek továbbra is meghatározónak kell lennie a hallgatói szocializáció és az oktatás folyamatában.

Az értekezlet további részében Krizsán Zoltán okl. mk. tű. alezredes, a KVI Tanulmányi Osztály osztályvezetője foglalta össze az oktatói feladatokat a tanóratartás, a vizsgáztatás és az ezekhez kapcsolódó adminisztráció területén. Különös figyelmet kapott az értekezleten a szakdolgozatokkal, diplomamunkákkal és a záróvizsgáztatással összefüggő oktatói feladatok, amelyeket Dr. Heszné Mészáros Zsuzsanna tű. alezredes ismertetett.

Az értekezlet zárásaként kérdések megvitatása és a hozzászólásokat követően Igazgató úgy fogalmazott, hogy a jövőbeni feladatok minőségi végrehajtása az Intézet innovatív eredményeire is hatással lesz.