SIKERES VIZSGÁT TETTEK A KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET HALLGATÓI

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének huszonegy hallgatója vizsgázott sikeresen január 25-én a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséből. A nappali tagozatos, harmadik évfolyamos, katasztrófavédelem alapszakon tanuló hallgatók a sikeres vizsgával felhatalmazást kaptak arra, hogy leendő szolgálati helyükön részt vegyenek a veszélyes szállítmányok ellenőrzésében. A vizsga megszervezésében és lebonyolításában a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Polgári Védelmi és Iparbiztonsági szakcsoportja, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete működött közre.

A vizsgát egynapos felkészülés előzte meg január 22-én, ahol azt a tudásanyagot frissítették fel, amit a diákok a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ korábbi tanfolyamain és a tanórákon sajátítottak el, illetve a szakmai gyakorlatokon szereztek meg.

A felkészülést és a vizsgát egyaránt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartották. A vizsgát Dr. habil. Vass Gyula ű. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének igazgatója nyitotta meg. A vizsgabizottság elnöki feladatait a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Veszélyes Szállítmányok Főosztályának munkatársa, Szitás Albert tű. alezredes látta el. A bizottság tagja volt még Horváth Hermina tű. őrnagy, a Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszékének egyetemi tanársegédje, valamint Kurtán Attila tű. százados, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Polgári Védelmi és Iparbiztonsági szakcsoportjának tanára.

A kétrészes vizsga első felében a hallgatók írásban számoltak be tudásukról, kitöltöttek egy harminc kérdésből álló tesztet, valamint feldolgoztak három esettanulmányt a hatósági ellenőrzés szemszögéből vizsgálva a különböző szituációkat. Minderre százhúsz perc állt rendelkezésükre. A feladatok nehézségét jelzi, hogy a vizsgázók többsége maximálisan kihasználta az adott időkeretet. Ezt követően a szóbelin tételek közül húztak a hallgatók – itt mind a felkészülésre, mind a tétel kibontására tizenöt-tizenöt perc állt rendelkezésükre.

A szükséges szintet valamennyi vizsgára jelentkezett hallgató teljesítette, így mindannyian átvehették a vizsgabizottság elnökétől a tanfolyam sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítványt.


Címkék: NKE KVI 2019 ADR vizsga