Beszámolót tartottak a Katasztrófavédelem kutatási területén tanuló doktoranduszok

A Katonai Műszaki Doktori Iskolában a 2016-ban bevezetett négy éves képzés keretében az első négy szemeszter tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése és második év végén megszerzett komplex vizsgát követően a doktoranduszoknak két évük van a doktori értekezésük elkészítéséhez.

A rendezvényt Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes az NKE Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) igazgatója nyitotta meg.

A munkaértekezleten a harmadik évfolyamon tanuló hallgatók (7 fő) szóbeli előadásban számoltak be a féléves kutatómunkájuk eredményeiről, a megjelent tudományos publikációjuk tartalmáról, az oktatási és előadói tevékenységükről. Az értékelésben a KVI kutatóműhelyeinek vezetői és szakértői, a kutatási területvezető és a témavezetők vettek részt.

A KMDI szervezetében 2015-évtől működik Katasztrófavédelem kutatási terület, amelyhez 29 fő doktorandusz tartozik. A KVI elsődleges célja a doktori képzés fejlesztése. A rendezvény a résztvevők megállapítása szerint eredményesen járult hozzá a KMDI PhD doktoranduszai kutatási tevékenységének minőségbiztosításához.

 

Szöveg és fotó: NKE Katasztrófavédelmi Intézet