Őszi Tudományos Diákköri Konferencián a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara a Katasztrófavédelmi Intézet bevonásával idén is megrendezte az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek hat tagozatában összesen harmincnyolc pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók.
A tudományos munkát készítő hallgatók december 6-án adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói az iparbiztonsági, a katasztrófavédelmi műveleti, valamint a tűzvédelmi és mentésirányítási tagozatban, összesen tizenhét pályamunkában a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak. Az egész napos program alatt a hallgatók szóban ismertették írásbeli pályaműveiket, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről és előadói képességeikről.
 
A megméretést követő ünnepélyes eredményhirdetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti Campusának Dísztermében tartották tegnap. A legsikeresebben teljesítők számára Bakos Csaba Attila alezredes, az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia elnöke adta át a dobogós helyezésekért járó okleveleket.
 
A hallgatók kiemelkedő pályamunkájuk elismeréseként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy különdíját vehették át dr. Gubicza József tű. ezredes, oktatásigazgatási és kiképzési főosztályvezetőtől.
 
Az iparbiztonsági tagozatban Kiss Viktória Ivett (témavezetője: Horváth Hermina tű. őrnagy, dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes) bizonyult a legjobbnak. A második helyen dr. Keresztes Dóra (témavezetője: dr. habil. Dobor József tű. alezredes) végzett, míg a harmadik legjobbnak pedig Villányi Tamás r. főtörzsőrmester (témavezetője: dr. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes) bizonyult..
 
A katasztrófavédelmi műveleti tagozatban Viszked Georgina (témavezetője: Ambrusz József tű. ezredes) bizonyult a legjobbnak, a második helyen Tumó Fanni (témavezetője: dr. Teknős László tű. százados) végzett, a harmadik helyezést pedig Rabóczki-Lenger Anett (témavezetője: dr. Teknős László tű. százados) nyerte el.
 
A tűzvédelmi és tűzoltási tagozatban első helyezést ért el Peller András (témavezetője: dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes), a második helyezett Rumán Tamás tű. őrmester lett (témavezetője: dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes), harmadik helyen pedig Bányai Tamás tű. zászlós (témavezetője: dr. habil. Pántya Péter tű. alezredes) végzett.
 
Az intézet külső támogatói által felajánlott különdíjakat is kiosztották, amelyeket Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, megbízott intézetigazgató-helyettes adott át a MOL Nyrt. FF és EBK, a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége, illetve a Gamma Műszaki Zrt. felajánlása alapján. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség különdíjait dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy adta át.
 
A pályamunkát benyújtó hallgatók részt vehetnek majd a 2019 áprilisában megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.
 
Fotó: Horváth Hermina tű. őrnagy és dr. Vass Gyula tű. ezredes

Címkék: NKE KVI 2018 ITDK