Nemzetközi Iparbiztonsági Konferencia a lakosság szolgálatában

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként november tizenötödikén Veszélyes tevékenységek biztonsága címmel nemzetközi iparbiztonsági tudományos konferenciát tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete együttműködésben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanáccsal.

A rendezvényen a veszélyes üzemek üzemeltetői, veszélyesáru-szállítással foglalkozó vállalkozások, logisztikai szakemberek, valamint a hazai és külföldi társ felsőoktatási intézmények képviselői, illetve a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói vettek részt. A külföldi résztvevők az Intézettel együttműködő cseh, horvát, német, román és szlovák felsőoktatási intézményekből érkeztek.

A konferencia résztvevőit dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója köszöntette. Elmondta, hogy a konferencia témáját az adja, hogy a közelmúlt nemzetközi és európai uniós kötelezettségeinek teljesítése által mind az üzemeltetői, a hatósági, mind a felsőoktatási területen jelentős mennyiségű jogalkalmazási, valamint szakmai és tudományos tapasztalat gyűlt össze. A jogalkotói és jogalkalmazói munkában nagy szerepe volt a konferencián magukat képviseltető érdekképviseleti szervezeteknek és szövetségeknek. Az ő tapasztalataik összegzése és az eltelt idő alatt szerzett tapasztalatok számbavétele is célja a mai napnak – hangsúlyozta az igazgató.

A konferenciát ezt követően  dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, az országos katasztrófavédelmi főigazgató hatósági helyettese köszöntette. Egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy magát az iparbiztonság fogalmát nem régóta használja a szaknyelv, azonban az ilyen irányú jogalkotói folyamat már 2000 óta zajlik. A tábornok beszélt arról is, hogy bár az iparbiztonság mára sok szakterületet felölel, a fő célkitűzés változatlan: óvni az emberi életet, az egészséges környezetet, a gazdaság biztonságos működését, a létfontosságú rendszerek, alapvető ellátást biztosító rendszerek biztonságát, szavatolni azok üzemfolytonos működtetését. E cél eléréséhez pedig nem elég tudni, hogy a kockázatok folyamatosan változnak, nem elég észlelni a fenyegetéseket, meg is kell adni ezekre a kihívásokra a választ. E válaszok megtalálásában fontosak a maihoz hasonló konferenciák – zárta szavait a főigazgató-helyettes.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, dr. Kovács Gábor r. dandártábornok köszöntőjében áttekintette a Katasztrófavédelmi Intézetnél zajló oktatási tevékenységet, külön kiemelve, hogy 2016 óta már mesterképzés is van az önálló intézetben, 2019 februárjától lehetőség van a rendészeti szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterületén való továbbtanulásra, a képzési portfólió fejlesztésének következő lépése pedig a tűzvédelmi mérnöki alapképzés kialakítása.

A vegyipar kilátásairól, jövőjéről, valamint a veszélyes üzemek üzemeltetőinek tapasztalatairól Klement Tibor, a Magyar Vegyipari Szövetség alelnöke beszélt. A veszélyes áruk szállításában aktuálisan jelentkező trendeket  Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója mutatta be.

A katasztrófavédelem iparbiztonsági hatósági felügyeletének eredményeiről Kovács Miklós Bonifác tű. alezredes, mb. országos iparbiztonsági főfelügyelő értekezett. A többi között elmondta, hogy az elmúlt hét évben kevesebb, mint a felére esett vissza a veszélyes üzemeket érintő káresemények aránya, ami egyrészt a jogkövetőbb magatartásnak, másrészt a hatósági kontrollnak köszönhető. Bár eltérő mértékben, de ugyancsak csökkenő tendencia figyelhető meg a veszélyes szállítmányoknál, a szabálytalan küldemények aránya a közúti, a vasúti, a belvízi és a légi szállítás esetében is visszaesett.

A plenáris és szekcióülések előadásain, illetve a kiállított poszterek által lehetőség nyílt áttekinteni az iparbiztonsági szabályozás szervezeti fejlődéstörténetét, a közeljövőben várható szabályozási és műszaki trendeket, valamint azok társadalmi és szakmai hatásait. A résztvevők a délutáni program keretein belül szekcióülések keretében dolgozták fel a veszélyes tevékenységek biztonságszervezésével, valamint a veszélyes áru szállításával és logisztikájával kapcsolatos tudományos problémák megoldása érdekében elért nemzetközi és hazai eredményeket. A plenáris és szekció üléseket Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes és Dr. Cimer Zsolt vezette. Az ülések előadás anyagai és poszterei a konferencia kiadványban és a Védelem Tudomány periodika külön számában jelennek meg.