Kihívások a vezetés és szervezéselmélet oktatásában

A vezetés és szervezéselmélet oktatásának kihívásairól tartottak workshopot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Rendészeti és Vezetéstudományi Tanszék vezetője szerint az esemény célja egy szakmai jellegű diskurzus elindítása az oktatók és a résztvevők között, valamint a tanszék munkájának, feladatainak és eredményességének bemutatása volt.

A képzési célokat Kovács Gábor a következőkben határozta meg: az oktatási folyamatban erős szakmai ismeretanyag közvetítése, a nevelő munkával magabiztos parancsnoki „vezetői” felkészítés biztosítása. „Ennek során a tervező-, szervező-, irányító munka elsődlegessége, a parancsnoki munka mozzanatainak ismerete és tartalma a meghatározó”-emelte ki. Prioritásként fogalmazódik meg a korszerű vezetéstechnikai eszközök és programok kezelése. Kovács Gábor elmondta, hogy ismerni és tudni kell magabiztosan alkalmazni a szakterülettel összefüggő ismereteket, a jogi, kriminalisztikai, az államtudományi, a rendészettörténeti, az általános vezetés- és szervezéselméleti ismereteket, valamint az Európai Unió integrációs ismereteket (Schengen). „Ezáltal a hallgató megtanulja ellátni a hivatásos szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeket és feladatokat”- tette hozzá. Ez nem más, mint a vezetővel szemben támasztott követelmények teljesítése, az alárendeltek napi tevékenységének tervezése, szervezése és vezetése. A Rendészettudományi Kar alapképzéseiben a vezetői felkészítés elsősorban a Rendészeti vezetéselmélet, a vezetés és szervezéselmélet, a belügyi alapismeretek, a szakmai tantárgyak, a „gyakorló parancsnoki feladatok” ellátása, a szakmai gyakorlat és a Közös Közszolgálati Gyakorlat formájában valósul meg. A rektorhelyettes elmondta, hogy a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kivételével mindegyik kar alapképzésén folyik a vezetés- és szervezéselmélet tárgy oktatása. A kurzus sikeresnek bizonyult, főleg a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon, ahol a 90 hallgatóból 85 jó, de leginkább kiváló eredménnyel teljesíti a követelményeket. A hallgatói elégedettség felmérés során jó eredményt ért el a kurzus, a közös modul tárgyai közül hasznosnak találták ezt az ismeretet. Mindezek ellenére több kihívással néz szembe a tudományág oktatása. A rendészeti alapképzés fejlesztése során egyre fontosabbá válik a felvételizők minél precízebb szűrése. „Fokozatossággal a lemorzsolódás ellen” – emelte ki Kovács Gábor. Kiemelte, hogy a  képzési szinteknek megfelelő feladatokra, kiváló oktatókra és tananyagra van szükség. A visszajelzések nyomon követésének fő iránya a hallgatói elégedettségfelmérés, s kiemelt figyelmet kell szentelni a tehetségekre. Az oktatói állomány fejlesztését segíti elő a mentorrendszer működtetése és a pedagógiai módszertani felkészítés. Kovács Gábor kiemelte, hogy az az oktatóknak rendelkezniük kell gyakorlati tapasztalatokkal, az elméleti tudást csak így képesek megfelelően átadni a hallgatóságnak.

Endrődi István tűzoltó ezredes az egyetem Közös Közszolgálati Gyakorlat rendszerét és tapasztalatait mutatta be. Az évenként megrendezett összegyetemi gyakorlat kapcsolódik a vezetés- és szervezéselmélet oktatásához, ugyanis a vezetői ismeretek elsajátítása és gyakorlati használata, a különböző vezetési szintek ismerete és az együttműködés kialakítása a végső cél. A gyakorlat során a rendészeti és a civil hallgatók vegyítik tudásukat, ráadásul kialakítanak egyfajta készséget az együttműködésre. Endrődi István szerint szükséges fejleszteni a verbális kommunikációt és az egymással való kapcsolatba lépést. Az ezredes kiemelte, hogy a gyakorlat elősegíti az egységes közszolgálati szemléletmód kiforrását, hiszen a résztvevők komplex szakmai problémákat oldanak meg, gyakorolják a vezetési funkciókat és a törzsmunkát. Endrődi Isván részletesen bemutatta az eddigi gyakorlatok tapasztalatait, s bár vannak fejleszthető területek, a gyakorlaton megszerzett tudás a mindennapi életben is hasznosítható lesz.

Az elnökségben helyett kapott Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója.

A rendezvényt a „Közös Közszolgálati Gyakorlat szerepe a szervezeti önkéntes magatartás kialakulásában” c. kutatás bemutatása és a korábban elhangzott előadásokat érintő kerekasztalbeszélgetés zárta le.

Szöveg: Juhász Katalin

Fotó: Szilágyi Dénes