Többnapos USAR gyakorlaton a KVI tisztjelölt hallgatói

2018. október 5-7-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének másodéves nappali munkarendben tanuló tisztjelölt hallgatói is közreműködtek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) vezetésével lezajlott, az idei év legjelentősebb 36 órás, a Budapesti Mentőszervezet (BMSZ) és több társszervet érintő felkészítő jellegű USAR (Urban Search and Rescue) gyakorlaton. A gyakorlat módszertana elsődlegesen a műveleti képességfejlesztésre, a terepen való összetartásra és az operatív törzsek működésének modellezésére épült.

2018. október 5-7-ig a NKE Katasztrófavédelmi Intézetének másodéves nappali munkarendben tanuló tisztjelölt hallgatói közreműködtek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésével lezajlott, 36 órás USAR gyakorlaton. A gyakorlat módszertana elsődlegesen a műveleti képességfejlesztésre, a terepen való összetartásra és az operatív törzsek működésének modellezésére épült.

Varga Ferenc tű. dandártábornok, a FKI igazgatója megnyitó beszédében kiemelte a hivatásos szervek és az önkéntes mentőszervek közötti együttműködés fontosságát, az eddigi ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok, a valós helyzetben történő reagálási képességek alkalmazását.

Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő a gyakorlat fontossága mellett a hazai és a nemzetközi felkészülések tartalmi elemeinek vonatkozásait emelte ki, valamint szólt az együttműködés fontosságáról.

A gyakorlat irányítója Csepregi Péter tű. alezredes, a FKI polgári védelmi főfelügyelője beszédében a helyszíni parancsnokok felelős döntéshozatali folyamatára illetve a szervezeti képességek színvonalas és eredményes levezetésére helyezte a hangsúlyt. Kitért arra is, hogy az idei és a jövőbeni gyakorlatok vonatkozásában a hallgatók bevonhatóságának alapját a katasztrófavédelmi kárhelyszíni elsősegélynyújtó alaptanfolyam képesítése is adja, amely megfelelő szaktudást jelent az éles bevetések elrendelésének alkalmával is.

A többnapos szimuláció alatt a mentő csapatok begyakorolták az önállóan és az összehangoltan végzett kutatási és mentési tevékenységeket, azok felderítését illetve végrehajtották az egészségügyi és a műszaki mentés egymásra épült rendszerének elemeit is.

A rendszerfolyamat négy váltásból tevődött össze, melynek legfontosabb szakaszát Bakai Kristóf elnök által vezetett Budapesti Mentőszervezet mentőcsapatának kellett megoldania. A hídról mélybe zuhant gépkocsikból önállóan kellett megkezdeniük a feltételezhető túlélők kimentését illetve a káreset felszámolását a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat előzetes segítsége nélkül. A BMSZ egyszerre tud párhuzamosan, két különböző helyszínen munkavégzést folytatni, amely az éjszakai mozzanatok során is megmutatkozott. A hírközlés az EDR rendszeren keresztül történt, a forgalmazott jelentéseket az FKI operatív törzse végig rögzítette a műveleti hatékonyság fokozása érdekében is. A felkészítés során a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjai bővíthették tapasztalataikat a kívülről való mentés elvének megfelelően, a rendelkezésre álló mentőerők legoptimálisabb kihasználása érdekében.

A tisztjelölt hallgatók a műveletek során betekintést nyerhettek a valós vezetői feladatokba, a döntések meghozatalának bonyolult folyamataiba, továbbá a parancsnoki munka tervezési, szervezési valamint ellenőrzési elemeibe. Az FKI Operatív Törzsének támogatásában a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Műveleti Egysége (MPVSZ) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Önkéntes Szolgálata is részt vett.

Varga Ferenc tű. dandártábornok, az FKI igazgatója zárszavában kiemelte, hogy a bevont szervezetek hozzáállása és problémamegoldó képessége példaértéket képviselt, a NKE hallgatói magas színvonalon teljesítették a rájuk bízott feladatokat.

A gyakorlat végén Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, tanszékvezető Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a NKE Katasztrófavédelmi Intézet igazgatójának nevében megköszönte Varga Ferenc tű. dandártábornoknak, az FKI igazgatójának, hogy a tisztjelöltek a gyakorlat valamennyi mozzanatába betekintést nyerhettek, amelyek elősegítik számukra a későbbi felelősségteljes parancsnoki döntéshozatalban történő részvételt.

Szöveg: Német Alexandra II. éves tű. hallgató (NKE KVI)

Fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet (NKE KVI)