Közös ügy, közös gondolkodás

A továbbképzést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztályának vezetője, dr. Gubicza József tű. ezredes nyitotta meg. Beszédében a szakmai felkészülés fontosságáról, és azokról az értékekről szólt, amelyekhez a hallgatók a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében folytatott tanulmányaik során hozzájuthatnak. Mint fogalmazott, a komplex továbbképzés gyakorlati része a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon zajlott, az ott elsajátított ismeretek az októberi elméleti felkészítéssel válnak teljessé.
 
A megnyitót követően Nagy Sándor tű. alezredes a kockázatértékeléssel kapcsolatos európai uniós elvárásokról, annak speciális követelményeiről tájékoztatta a résztvevőket. Ezt követően dr. Horváth Jenő tű. ezredes és Korbely László tű. százados mutatta be a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók első félévi, internet alapú, e-learning felmérésének a tapasztalatait, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületekre előírásokban bekövetkezett változásokat. Péter András tű. százados az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálatának fázisait tárta a hallgatóság elé, majd Kovács Balázs tű. alezredes esettanulmányokon keresztül mutatta be a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek karbantartással összefüggő tapasztalatait. A veszélyesáru-szállítás ellenőrzésének jogalkalmazási kérdéseit Kozma Sándor tű. ezredes vette górcső alá. Az Európai Hálózatbiztonsági Irányelv előírásainak magyarországi bevezetéséről dr. Gazdag Tibor tű. alezredes beszélt. Dr. Király Zita főosztályvezető pedig a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézés sajátosságait vázolta az oktatóknak.
 
Az intézeti tanszékekhez kötött szakterületi konzultációkat követően dr. Szomolányi Gábor tű. ezredes szólt az egészségügyi, pszichológiai, fizikai szűrővizsgálatok rendjéről. Gubicza József részleteiben mutatta be a BM OKF oktatási szakterületének stratégiai lépéseit, eddig elért eredményeit, és a szakterületre váró kihívásokat.
 
A továbbképzés zárásaként Vietórisz Ágnes tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálat-vezetője a személyzeti szakterület aktuális feladatairól tájékoztatott, majd arról beszélt, hogy miként tudják segíteni a vezetők a hallgatók fejlődését és szervezeti szocializációját.
 
Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója megköszönte a tartalmas előadásokat, a gyakorlatban jól használható ismereteket. Mint fogalmazott, a továbbiakban is nagyon fontosnak tartja azt a közös munkát, ami a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete között kialakult, és ami megalapozza a jövő hivatásos állományának magas színvonalú felkészítését. 
 

Szöveg: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Fotó: NKE Katasztrófavédelmi Intézet