Szimulációs gyakorlaton a II. éves tisztjelölt hallgatók

2018. szeptember 19-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet másodéves nappali munkarendben tanuló tisztjelölt hallgatói részt vettek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) szervezésében több együttműködő és társszervet érintő felkészítő operatív és törzsvezetési gyakorlaton.

A lezajlódott gyakorlat módszere tematikus felkészítés volt, amely során a Budapest Főváros Veszélyelhárítási Tervének komplex feladatrendszerét alapul véve a bevont társszervek fejlesztették az együttműködési és a koordinációs képességüket a lakosságvédelmi intézkedések végrehajtásában és a döntés előkészítő tevékenységükben.

A gyakorlat során a résztvevők begyakorolták a közlekedési szolgáltatások fenntartását, a villamos energiaszolgáltatás visszaállítását és az egészségügyi klinikai ellátás folyamatos biztosítását. A rendszerfolyamat négy főbb mozzanatból állt, melynek legfontosabb állomása a SOTE élelmező-ellátási tömbjének külső aggregátorral való betáplálása volt.

A szimulációt Palotai Zsolt Gábor tű. ezredes az FKI igazgatóhelyettese vezette. A gyakorlaton az FKI Operatív Törzse mellett részt vett a Budapesti Főváros Önkormányzatának operatív munkaszervezete, Budapest Közlekedés Központ Zrt. képviselői, Budapest Közlekedési Zrt. munkaszervezete, Főváros Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság képviselői, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., és a Budapest Rendőr-főkapitányság munkatársai, a Semmelweis Orvostudományi Intézet kijelölt klinikai egysége, a BFKH Népegészségügyi Főosztálya és Budapest Önkéntes Mentőszervezetének tagjai.

Csepregi Péter tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő megnyitó beszédében kiemelte a társszervekkel való együttműködés fontosságát, az új erőforrások feltárásának lehetőségét illetve az esetleges kárfelszámolásba bevonható kapacitás növelését.

A hallgatók a szimuláció során megismerték a különböző infokommunikációs eszközök, a lakosság védelméhez szükséges adatbázisok kezelését, ellenőrzését és az erre rendelt levelező rendszereken történő kommunikáció specifikációit.

Palotai Zsolt Gábor tű. ezredes összegzésében kiemelte, hogy a bevont szervezetek hozzáállása és problémamegoldó képessége példaértéket képviselt. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet sikeresen integrálták erőforrásaikat a beavatkozási tervdokumentációba.

A gyakorlat végén Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, tanszékvezető Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a KVI igazgatójának nevében megköszönte Varga Ferenc tű. dandártábornok, a FKI igazgatójának a tisztjelöltek számára biztosított magas színvonalú szakmai oktatást, amely során rengeteg hasznos tapasztalatot szerezhettek a tanulmányaikhoz.