Szakmai tanulmányút Győr-Moson-Sopron megyében

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének oktatói szakmai nap keretében töltöttek el egy napot a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

Az oktatókat Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató köszöntötte, majd az elmúlt évek nagyobb eseményeit, az igazgatóságon történt fejlesztéseket kiemelve átfogó összefoglalást tartott az igazgatóságon és helyi szerveinél folyó munkáról. Az elmúlt időszak legnagyobb kihívását jelentő 2013-as árvízi védekezést, melyet a szervezet – sokak, hivatalos szervezetek és civilek összefogása mellett – sikerrel teljesített, egy összefoglaló kisfilm segítségével mutatta be a résztvevőknek.

Ezt követően a tanulmányút résztvevői részletes betekintést nyertek az egyes szakterületek munkájába, hiszen elsőként Beke Zoltán tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő mutatta be a megye sajátosságait felvázolva a terület veszélyeztetettségét, az itt folytatott gyakorlatokat, majd kiemelte a képzések és a közösségi szolgálat fontosságát.

A következő előadást Galumba Lajos tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő tartotta, aki részletezte az elmúlt időszak nagyobb tűz-és káreseteit, bemutatta a megyében folyó mentő tűzvédelmi munkát, a rendelkezésre álló erő-, eszközállományt, az elmúlt években végrehajott diszlokáció ereményeit. A főfelügyelő eladásában kiemelte az önkéntes tűzoltó egyesületek egyre növekvő szerepét is. 

Horváth Gergely tűzoltó alezredes, iparbiztonsági főfelügyelő bemutatta a veszélyes áru szállítás ellenőrzésének tapasztalatait, külön kitérve a vasúti szállítás megyei specialitásaira, majd ismertette a veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági munkát és gyakorlatokat.

Délután a tanulmányút az Olimpiai Faluban folytatódott, ahol a a résztvevők körbejárták a hatalmas létesítményt, majd Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes, hatósági szolgálatvezető tájékoztatást adott  a tavaly lebonyolított Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos hatósági feladatokról, ezek gyakorlati megvalósulásáról.

Dr. habil. Vass Gyula tű ezredes, egyetemi docens, az NKE Katasztrófavédelmi Intézet igazgatójának nevében, Dr. habil Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, igazgató-helyettes köszönte meg a színvonalas előadásokat és a magas szintű szervezési munkát. 

Szöveg és fotó: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság