110 hallgatót búcsúztatott a Katasztrófavédelmi Intézet

„Meg kell felelnünk annak az elvárásnak, hogy aki itt tanult és végzett, az képes legyen a hivatásos katasztrófavédelmi tiszti karrierpálya megkezdésére, illetve folytatására” - hangsúlyozta Prof. Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének oklevélátadó ünnepségén. A KVI nappali és levelező munkarendben végzett hallgatói ma vették át a végzettséget igazoló okirataikat a Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában. Az NKE rektora arra hívta fel a figyelmet, hogy a Katasztrófavédelmi Intézet lesz az egyetemen az első olyan karközi intézet, amelyiknek különálló otthona lesz majd a campuson.

Patyi András köszöntő beszédében elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi Intézet sok mindenben első a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. „Ebben a tanévben elsőként itt adjuk át a tanulmányaikat eredményesen befejezettek számára oklevelüket” - emelte ki. Azért is első az intézet, mert a sajátos képzési és működési modellben működő NKE-n belül nem egyetemi - kari szervezetben működik, hanem a tanári karát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya adja. Mint mondta, ahhoz, hogy egy intézményt egyetemként ismerjünk el, oktatási és tudományos kutatási tevékenység végzése mellett saját magának kell előállítania a számára szükséges tananyagot is. „A Ludovika Egyetemi Campus az egyetemi fejlesztés központja és szimbóluma” - jegyezte meg. Hozzátette, ma már számos országosan ismert és elismert épülettel rendelkeznek. Bejelentette, hogy a KVI a Korányi utcában felépülő komplexumba fog költözni, így az első önálló otthonnal rendelkező karközi intézet lesz. „Ez a magyar katasztrófavédelmi felsőoktatás számára a jövőt jelenti” - hangsúlyozta. Köszönetét fejezte ki a hallgatóknak, hogy sikeresen levizsgáztak és az NKE-n végzettekké váltak. „Köszönöm állampolgárként is, hogy az életüket és a testi épségüket kockáztatják értünk” - fogalmazott.

Az oklevélátadó ünnepségen elismeréseket adott át Prof. Dr. Patyi András és Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM OKF főigazgatója.

Dr. Vitéz Roncsik Jenő emlékplakett díjazottjai minden évben az oktatók és a hallgatók közül kiemelkedő tevékenységet végzők közül kerülnek kiválasztásra. A 2018. évben a bronz fokozatot a katasztrófavédelem alapképzésben végzett, kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenysége elismeréseként Kempelen Domonkos hallgató kapta. Az ezüst fokozatot a mesterképzésben végzett, kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységéért Horváth-Tudós Adrienn tű. főtörzsőrmester kapta meg, arany fokozatú elismerésben pedig kiemelkedő oktatói és oktatás-szervezői tevékenységéért Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes részesült.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Katasztrófavédelmi Intézet Kiváló Oktatója címet adományozta Dr. Teknős László tű. százados részére a hallgatók szavazatai és az intézeti tanács döntése alapján.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó tanuló, jó sportoló 2018 pályázatának nyertese Mundi György, az NKE KVI iparbiztonsági szakirányon végzett hallgatója.

Az NKE és a Védelmi Információs Központ Közhasznú Alapítvány díszserleget adományozott Pásztor Petrának, a KVI katasztrófavédelmi-műveleti szakos, végzős hallgatója számára.

Az eseményen oklevelet vehettek át a katasztrófavédelmi alapszak nappali és levelező tagozatos, valamint a katasztrófavédelmi mesterszak levelező tagozatos munkarendben végzett hallgatói, illetve a védelmi igazgatási alapszak és mesterszak levelező munkarendben végzett hallgatói.

A végzettek nevében Takács Barbara tű. százados búcsúzott az egyetem vezetőitől, oktatóitól és hallgatóitól. „Nagy öröm és óriási megtiszteltetés, hogy a mai napon a végzős hallgatók nevében szólhatok” - mondta. Hallgatótársai nevében megköszönte az NKE vezetésének és a Katasztrófavédelmi Intézet oktatóinak, hogy biztosították számukra a lehetőséget a szakmai fejlődésre, a látókörük bővítésére, valamint az értékes tudás megszerzésére. „Mindannyiunknak volt egy célja, amiért keményen megküzdöttünk, amit végül elértünk” - hangsúlyozta. Végezetül kifejtette, hogy a fejlődés záloga a folyamatos tanulás.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes