Első alkalommal záróvizsgáztak a katasztrófavédelem mesterképzés hallgatói

Ebben az évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében első alkalommal, negyvennégyen tettek sikeres záróvizsgát a 2016-ban indított, új katasztrófavédelem MA képzés résztvevői. A mesterképzés sikeres vizsgáival lezárult a 2017/2018. tanév záróvizsga időszaka.

A záróvizsgákon a katasztrófavédelem mesterképzés levelező képzési munkarendben tanulók adtak számot tudásukról katasztrófavédelem jogi rendszere, iparbiztonság, tűzvédelem és mentésirányítás és polgári védelmi műveletek szakma-specifikus ismereteikből.

A záróvizsga bizottság elnöke Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, egyetemi docens, intézetigazgató volt, tagjait a tanszékek vezetői és vezető oktatói alkották.

A megújult mesterképzés célja, olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező katasztrófavédelmi szakemberek képzése, akik a Belügyminisztérium hivatásos katasztrófavédelmi szerveinél, a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél közép- és felsővezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok tervezését szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani mind a katasztrófavédelem mind a tűzvédelem, mind pedig az iparbiztonsági szakterületeken.

A sikeresen abszolvált záróvizsgát tett hallgatóknak a továbbiakban lehetőségük nyílik az Egyetem doktori képzéseire jelentkezni.