Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben

A 2017/2018. tanév szorgalmi időszakának befejeztével június 4-én kezdődtek meg a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében. Eddig százharminchat alapképzésben tanuló hallgató vágott neki az utolsó megmérettetésnek, június 11-től pedig negyvenöt mesterképzésben tanuló hallgató adhat számot az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretekről, a tanult ismeretek alkalmazásáról.

Az intézet fennállása óta második alkalommal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai vezetői is tagjai voltak a záróvizsga bizottságnak. Elnöki felkérésnek tett eleget Dr. Mógor Mária Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes, Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, általános főigazgató-helyettes, valamint Bartók Péter tű. ezredes, gazdasági főigazgató- helyettes. További elnöki felkérésre Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is tagja volt a záróvizsga bizottságnak.

A záróvizsgára bocsátás alapfeltétele az abszolutórium megszerzése és a bírálatra megküldött szakdolgozat vagy diplomamunka. A záróvizsga a szakdolgozat vagy a diplomamunka védéséből és komplex szóbeli vizsgából áll, amely releváns témaköröket lefedő, több elemből álló szóbeli vizsgát jelent. A hallgatók szóbeli szakmai előadásuk keretében – általában tíz perc időtartamban – ismertetik szakdolgozatuk célkitűzéseit, a feldolgozás módszerét és tematikáját, valamint a legfontosabb megállapításaikat. Az előadást követően a záróvizsga-bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel, amelyekre jegyzetelés és felkészülési idő nélkül, azonnal választ kell tudni adni. Ezt követően a hallgató a szakirányhoz kapcsolódó témakörökből egy-egy tételt húz, amelyek kidolgozására legalább húsz perc felkészülési idő áll rendelkezésre.

A vizsgák keretében a katasztrófavédelem alapképzés nappali és levelező képzési rend iparbiztonsági szakirányán tanulók az iparbiztonság, a katasztrófavédelemi jog és igazgatás, a kritikusinfrastruktúra-védelem és az ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása témaköreinek ismeretanyagaiból adtak számot. A katasztrófavédelem alapképzés nappali és levelező képzési rend katasztrófaműveleti szakirány tanulói a katasztrófavédelemi jog és igazgatás, a polgári védelmi szakismeret, a katasztrófa-megelőzés és a katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszereinek ismereteiből, a katasztrófavédelem alapképzés nappali képzési rend tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány végzősei a katasztrófavédelmi jog és igazgatás, tűzoltási és műszaki mentési, valamint tűzmegelőzési ismeretekből tettek vizsgát. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettesei, szakmai elöljárói alapvetően elégedettek voltak a hallgatók felkészültségével és tudásával.

Sikeres záróvizsga, illetve a szakon előírt nyelvi kimeneti követelmények teljesítése esetén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a jelöltek számára közokiratnak minősülő oklevelet és oklevélmellékletet állít ki.