Kiemelkedő sikerek a tavaszi Tudományos Diákköri Konferencián

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Honvédtisztképző Kara az idei évben is megrendezte az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek öt tagozatában 36 pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók.

A tudományos munkát készítő diákok május 10-én adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit a bírálóbizottságok előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói – katasztrófavédelem és logisztikai tagozatban –, összesen 9 pályamunkában, a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak. Az egész napot betöltő program során a hallgatók szóban ismertették írásbeli pályaműveiket, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről valamint előadói képességeikről.

A megmérettetést követő ünnepélyes eredményhirdetésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kampuszának Zrínyi termében került sor május 31-én. A legsikeresebben teljesítők számára Dr. Németh András mk. őrnagy, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke adta át a dobogós helyezésekért járó okleveleket.

Katasztrófavédelem tagozatban első helyezést ért el Licsikai Katalin (témavezetője: Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes), a második helyezett Kempelen Domokos lett (témavezetője: Dr. Dobor József tű. alezredes), harmadik helyen pedig Kersák József tű. főhadnagy (témavezetője: Dr. Teknős László tű. százados) végzett. A katasztrófavédelem szakos hallgatók további egy tagozatban is képviselték a Katasztrófavédelmi Intézetet. Logisztika tagozatban negyedik helyezést ért el Kozsil Bence (témavezetője: Horváth Hermina tű. őrnagy).

A kiemelkedő pályamunkák készítőit a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy különdíjakkal ismerte el, amelyeket Kobolák József tűzoltó alezredes, az oktatásigazgatási és kiképzési főosztály helyettes vezetője adott át a hallgatóknak.

Az Intézet külső támogatói által felajánlott különdíjak is kiosztásra kerültek, amelyeket Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes intézetigazgató adott át, Csala Attila a MOL Nyrt. FF és EBK igazgatója, Dr. Sárosi György ügyvezető igazgató a Hungária Veszélyesáru® Mérnöki Iroda Kft., illetve Zsitnyányi Attila a Gamma Műszaki Zrt. vezérigazgatója nevében. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség által felajánlott különdíjat Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, elnök adta át.

A pályamunkát benyújtó hallgatók részt vehetnek majd a 2019-ben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

 

Szöveg: Horváth Hermina

Fotó: Szilágyi Dénes, Teknős László tű. százados


Címkék: NKE KVI 2018 HHK ITDK