Amerikai tábornoki látogatás az NKE Katasztrófavédelmi Intézetnél

Május 25-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézeténél tett látogatást az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi haderejének nyugalmazott altábornagya, Thomas P. Bostick PhD.

Thomas P. Bostick a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának Climatters/Klímaügyek konferenciájára érkezett előadóként. Az altábornagy harmincnyolc évnyi szolgálat után az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi haderejének műszaki főnökeként és a műszaki szolgálat parancsnokaként vonult nyugállományba. PhD fokozatát a George Washington Egyetemen szerezte. Látogatásának célja nemcsak a konferencián való részvétel volt, hanem az is, hogy szakmai tapasztalatokat gyűjtsön a magyar katasztrófavédelem hatósági, felügyeleti és beavatkozó tevékenységéről.
 
A vendéget dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, intézetigazgató fogadta, tájékoztatta arról, milyen szerepet tölt be a Katasztrófavédelmi Intézet az egyetem és a katasztrófavédelem életében, bemutatta a katasztrófavédelmi célú oktatási és kutatási tevékenységeket. A továbbiakban dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, megbízott igazgatóhelyettes beszélt a tábornoknak az intézetnél folyó oktatói és tudományos tevékenységről, a doktori PhD-képzés kereteiről. Az intézet felépítését, az egyes képzések szerepét, a hallgatói állomány összetételét és továbbtanulási, valamint álláslehetőségeit, a nemzetközi kapcsolatok működésének elemeit dr. Pántya Pétertű. alezredes, egyetemi adjunktus mutatta be Thomas P. Bostick-nak.
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vízügyi és vízvédelmi főosztályáról dr. Király Zita főosztályvezető vezetésével érkezett előadók a szakmai tevékenység részleteit világították meg a tábornok számára. Dr. Pozsár Zoltán tű. őrnagy a magyarországi vízvédelmi szabályozás katasztrófavédelmi vonatkozásáról, a közelmúltban bekövetkezett változásokról, a felügyeleti és ellenőrzési tevékenységekről értekezett, Szilágyi Eszter tű. alezredes, főosztályvezető-helyettes pedig arról beszélt, miként lehet védekezni a természetes vizekben bekövetkező károk ellen.
 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság lehetőséget teremtett arra, hogy az amerikai vendég személyesen is megtekintse a katasztrófavédelmi mobil labort, annak felszereléseit, illetve találkozzon az aznap szolgálatot ellátókkal.

Forrás: BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Fotó: NKE Katasztrófavédelmi Intézet