Doktoranduszok konferenciája az NKE-n

2018. május 23-án került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „Kihívások – Lehetőségek – Megoldások a katonai műszaki tudományok területén” című tudományos konferencia. 

A konferencia célja, hogy a Katonai Műszaki Doktori Iskola doktorandusz hallgatói, mint a jövő tudományos munkát végző szakemberei, lehetőséget kapjanak arra, hogy bemutassák a kutatási tervüket valamint egy részkutatásukat a szakmai és a tudományos közönség előtt. Kutatásuk eredményeit írásos formában foglalják össze, megismertessék a résztvevőkkel, gyakorlatot szerezzenek a tudományos előadások tartásában, valamint további javaslatokat kapjanak jövőbeli kutatásukhoz.

A rendezvényt Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezredes egyetemi tanár nyitotta meg, majd a konferencia szervezőbizottságának titkára Dr. Hornyacsek Júlia alezredes tartott technikai tájékoztatót a konferencia lebonyolításának rendjéről. A Katasztrófavédelmi Intézetet Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes egyetemi docens igazgató képviselte.

A rendezvényre meghívásra kerültek a KMDI kutatási területek vezetői, témavezetői és oktatói. Az összesen 26 előadásból 9 prezentációnak volt katasztrófavédelmi témája, amelyek a Környezetbiztonság, a Katasztrófavédelem, illetve az Interdiszciplináris szekciókban kerültek napirendre.

A Környezetbiztonság szekció elnöke Dr. Tóth Rudolf ny. dandártábornok volt, aki értékelte Dobó Kristóf és Debreczeni Péter doktoranduszok előadását. A Katasztrófavédelem szekció vezetője Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes volt, aki értékelte a bemutatott kutatási eredményeket és az előadásokat. A szekcióban sorrendben előadott, Vásárhelyi-Nagy Ildikó, Herczeg Gergely, Priváczky-Juhászné Hajdu Zsuzsanna, Tóth András, Antal Zoltán hallgatók. Az Interdiszciplináris szekció levezető elnöke Prof. dr. Lukács László ny. mk. alezredes volt, aki Győző-Molnár Árpád és Bodó Dávid előadását értékelte. A Vízellátás - szennyvízkezelés - vízbiztonság szekció elnökének Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy urat kérték fel, aki a szekcióban öt bemutatott pályamunkát értékelt.

A konferencia összegzett értékelése alapján a rendezvény hozzájárult többek között a tudományos munkát végző katasztrófavédelmi szakemberek kutatási tevékenységének értékeléséhez, mely során a hallgatók hasznos javaslatot kaphattak a jövőbeli tudományos kutatásuk fejlesztéséhez.

A katasztrófavédelmi doktori képzés magas szintű biztosítása érdekében a Katasztrófavédelmi Intézet oktatói tagként, témavezetőként, előadóként rendszeresen részt vesznek az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Hadtudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola tevékenységében.