BM OKF hatósági továbbképzés a megelőzés jegyében

A Katasztrófavédelmi Intézet végzős hallgatói és oktatói számára tartott továbbképzést május 14-16. között, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) Hatósági Főigazgató-helyettesi szervezete.

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes egyetemi docens igazgató megnyitóbeszédében elmondta, hogy a továbbképzés legfontosabb célja a végzős hallgatói állomány záróvizsgákra és a betöltendő tiszti beosztásukra való felkészítés. Mint fogalmazott, a komplex hatósági eljárások a különböző tevékenységekkel összefüggésben meghatározó jelentőséggel bírnak a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet mindennapjaiban.

Dr. Mógor Judit tű. dandártábornok hatósági főigazgató-helyettes tájékoztatta a résztvevőket, hogy az átfogó program középpontjában olyan elméleti, jogszabályi és gyakorlati kérdések állnak, amelyek a hatósági eszköztár alkalmazásával biztosítják a kockázatok csökkentését és megelőzést. A hatósági folyamatok valamennyi elemére kiterjedő bevezető előadása kapcsán kiemelte, hogy a legfontosabb cél Magyarország állampolgárai biztonságának garantálása, az élet-, és anyagi javak védelme, amely az Alaptörvény olyan kauzája, ami a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ez irányú minőségi munkavégzése is garantál.

Előadásában kitért az új jogintézmények, az eljárások fajtáinak bemutatására, a hatósági logikai rendtartás alapvetéseire, a fejlesztések, az E-közigazgatás részleteire, az Ákr. részletszabályaira. Külön kiemelte az integrált hatósági tevékenység jog-, szervezet-, és képességfejlesztés, valamint a szinergia alapelveinek fontosságát.

A három napos továbbképzés során a hallgatóság részleteiben betekintést nyer a vízügy és vízvédelmi, tűzmegelőzési, veszélyes üzemek, kritikus infrastruktúra-védelmi és veszélyes áruszállítás szakterület részletes feladataiba. A továbbképzésen hazai és nemzetközi kitekintésű esettanulmányok feldolgozására is sor kerül.