Hatékony integrált védelem

Két napon keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több mint ezer hallgatója és oktatója vett részt azon a közös közszolgálati gyakorlaton, amelynek a témája idén a kiberbiztonság volt.

Az „Integrált védelem 2018” címet viselő rendezvényen a különböző hivatásrendek képviselői egy kibertámadást modellezve gyakorolták feladataikat. A kiinduló helyzet szerint Budapest, valamint Csongrád-, és Bács-Kiskun Megye bizonyos részein az elektromos áramszolgáltatás az informatikai rendszereket ért kibertámadás miatt megszűnik, illetve időszakonként kimarad. Erre a szituációra kellett az NKE hallgatóinak az oktatók, gyakorlatvezetők és külső partnerszervezetek képviselői támogatásával reagálni és megoldási lehetőségeket kidolgozni. A gyakorlat szervezői modellezték a többi között a törvényalkotási folyamatot, a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem közös alkalmazását, a veszélyhelyzet kihirdetésének előkészítési folyamatát és az annak bevezetésével kapcsolatos eljárásokat.

„Az idei gyakorlat is jól bizonyítja, hogy az egyes hivatásrendeket képviselő egyenruhás és civil hallgatók képesek közösen gondolkozni, feladatokat megoldani. A program során mindenki lehetőséget kapott arra, hogy a különböző vezetési funkciókat gyakorolja”- mondta a programot értékelő tájékoztatón Dr. habil Kovács Gábor r. dandártábornok, a gyakorlat vezetője. Az NKE oktatási rektorhelyettese elmondta, hogy az egyetemi közös modul zárásaként tartják meg, immáron hatodik éve a komplex szakmai problémát megoldó közös közszolgálati gyakorlat. A korábbi években megrendezett eseményeken például árvíz, szélsőséges időjárás vagy a tömeges illegális migráció okozta veszélyhelyzetet modellezték a szervezők, akik idén egy nemzetközi workshopot is tartottak a külföldi partnerszervezetek képviselői számára. A nemzetközi hallgatók és oktatók megfigyelőként vesznek részt a gyakorlaton, ahol tanulmányozzák annak egyes mozzanatait, valamint előadást tartanak hazájuk hivatásrendjeinek jó gyakorlatairól. Elhangzott, hogy az NKE valamennyi kara és Katasztrófavédelmi Intézete részt vesz a gyakorlat megvalósításában, amelynek fő színtere idén először a Ludovika Egyetemi Campus volt. Kovács Gábor szerint a mostani gyakorlat sikere is azt bizonyítja, hogy nagyon jó döntés volt annak idején a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása, hiszen egyetlen felsőoktatási  intézmény keretében tudják felkészíteni a köz szolgálatára a különböző hivatásrendek képviselőit, akik kiválóan tudnak közösen dolgozni.

A gyakorlat egyik fontos szimulált eseménye szerint a kibertámadás következtében a Budapest Arénában nagy mennyiségű veszélyes anyag szabadul fel, amely veszélyezteti a kormány és a rendőrség működését, valamint a lakosságot is. „A kormányzat és a rendvédelmi szervek, valamint a mintegy 50 ezer lakos kitelepítése, ellátásának a megszervezése során felmerülő feladatokat is modellezték a hallgatók a gyakorlat során, majd sor került a veszélyhelyzet kihirdetésére is”- mondta el a tájékoztatón Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes. Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi docense szerint különböző informatikai vezetési rendszereket is használnak a gyakorlat résztvevői, akik mintegy 8 ezer közlést küldtek egymásnak. „Fontos, hogy a hallgatók megtanulják azt, hogy hogyan kell a feladatokat szóban közölni, a jelentéseket megfogalmazni vagy egy intézkedést kiadni a beosztott állománynak”- fogalmazott Endrődi István, aki szerint a résztvevők jól vizsgáztak a gyakorlaton. 

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar 238 másodéves hallgatója vett részt a gyakorlaton, akik a kormányzati, önkormányzati és kormányhivatali munkát modellezték a rendezvényen. Dr. Hüvely Lajos ny. alezredes, egyetemi docens elmondta, hogy a feladat sikeres végrehajtása érdekében létrehoztak egy kiber- és média csoportot, amelynek egy valós internetes támadás esetén is fontos szerepe lehet, például az álhírek kiszűrésében.  A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar honvédtisztjelöltjei több gyakorlatrészben is kivették a részüket, például katasztrófavédelmi, rendészeti és missziós feladatok ellátásában. Dr. habil. Horváth Tibor ezredes, intézetvezető elmondta, hogy a számítógépes rendszereken szimuláltak feladatokat az egyetem Hungária körúti campusán.

A Rendészettudományi Kar 328 hallgatója és 20 oktatója vett részt közvetlenül a közszolgálati gyakorlaton, amelynek során a rendvédelmi szervek képviselői is segítették a munkájukat. Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes, egyetemi docens elmondta, hogy a gyakorlat során például készenléti rendőrségi és határrendészeti feladatokat is elláttak a hallgatók. Elhangzott, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda részeként működik egy Kiberbűnözés Elleni Főosztály, amelynek nagyon fontos szerepe lehet a gyakorlat során modellezett veszélyhelyzet kezelésében. A gyakorlat során azt a szituációt is modellezték, amikor a kormány és a Miniszterelnökség áttelepül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, ahol a két szerv működését is biztosítani kellett.

A Víztudományi Kar elsőként vett részt a közszolgálati gyakorlaton, amelyen a hallgatóknak egy mérnöki módszerrel kellett modellezni a kialakult eseménysorokat és az eredmények alapján hajtották végre a védelmi intézkedéseket. Dr. Cimer Zsolt, a kar oktatási dékánhelyettese elmondta, hogy a többi között vízminőség kárelhárítási és belvízi védekezési feladatokat is elláttak a gyakorlat résztvevői.

A gyakorlat során számos nemzetközi feladat is hárult elsősorban a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatóira, akik a magyar és néhány EU-tagország külügyi tárcáinak, valamint nemzetközi szervezeteknek a működését szimulálták. „Egy eszkalálódó konfliktus esetén folyamatosan fel kell venni a kapcsolatot a nemzetközi térben működő szervezetekkel is”- fogalmazott Kaszap Márton egyetemi tanársegéd. A NETK oktatója szerint a hallgatók azt is gyakorolhatták, hogy egy ilyen helyzetben az EU és a NATO különböző szervezetei milyen módon tanácskoznak és hoznak döntéseket.

A gyakorlat sikeres végrehajtását a hivatásrendek képviselői mellett számos szervezet segítette, így a többi között a Budapest Közlekedési Zrt., a MÁV Zrt., a Magyar Vöröskereszt vagy az Országos Mentőszolgálat.

A gyakorlatról részletes értékelés készül majd, és az eredményeket, tapasztalatokat a szervezők az oktatásba is szeretnék megjeleníteni. Az NKE Egyetemi Közös Közszolgálati Gyakorlat egyes elemei a KÖFOP 2.1.2. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében valósulnak meg.

A kétnapos rendezvényről video összeállítás is készül, amelyet hamarosan megtekinthetnek az egyetem honlapján.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes