Tűzvédelmi szakmai konferencia nemzetközi kitekintéssel

Szentendrén, április 18-án rendezték meg a „Tűzoltó Szakmai Nap 2018” elnevezésű tudományos konferenciát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a Szent István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság immár harmadik alkalommal szervezte meg a találkozót.

A tudományos konferenciát Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, a BM OKF főigazgató-helyettese és Dauner Márton, az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója nyitotta meg, majd dr. Bérczi László tű. dandártábornok, BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelője és dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének igazgatója mondott köszöntőt.
 
A tűzvédelmi szakmai napon a megelőző és mentő tűzvédelem széles körét érintő előadásokat hallhatott a közönség, az előadók a szervező egyetemek, a BM OKF és a fogadó Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. munkatársai voltak, és saját kutatási szakterületükről tartottak átfogó, figyelemfelkeltő prezentációkat. Jelen volt az eseményen a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézetének és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés Tanszékének több oktatója és hallgatója is. A rendezvényen az intézetnél az Erasmus-program keretében tanulmányokat folytató külföldi hallgatók is részt vettek, ők a szlovákiai Zsolna Egyetemről és a lengyelországi Tűzoltó Egyetemről érkeztek.
 
Az ÉMI kutatási portfólióját és a távlati fejlesztési lehetőségeket dr. Terjék Anita, az intézet szakértője és kutatómérnöke ismertette. A tűzvizsgálat megújításának jelenlegi helyzetéről és fejlesztési irányairól Bérczi László országos tűzoltósági főfelügyelő tartott előadást. A felsőfokú tűzvédelmi képzés új irányáról, a tűzvédelmi mérnökök képzésének aktuális helyzetéről Vass Gyula, az NKE KVI igazgatója adott tájékoztatást.
 
A tűzoltók napi képzésének megújításáról, valamint a mentő tűzvédelem technikai fejlesztésének kérdéseiről Fülep Zoltán tű. ezredes, a BM OKF tűzoltósági főosztályának vezetője tartott előadást. A délelőtti program zárásaként Wágner Károly tű. alezredes, a tűzmegelőzési főosztály munkatársa az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alkalmazásáról és eredményeiről értekezett.
 
A szünet után a SafeChemSys Kft.-től Szalai Mónika, okleveles vegyészmérnök, műszaki vezető és dr. Kerekes Zsuzsanna egyetemi docens, a Szent István Egyetem laboratóriumvezetője a robbanásveszélyes porok vizsgálatának jelentőségét és felhasználási lehetőségeit ismertette. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés Tanszékéről dr. habil. Lublóy Éva egyetemi docens azt ismertette, milyen hatással van a beton összetétele a szerkezetek tűzállóságára.
 
A mentő tűzvédelmi területet is érintve dr. Hesz József tű. ezredes, a BM OKF központi főügyeleti főosztály vezetője a műveletirányítás elmúlt évi tapasztalatait elemezte, őt követően pedig dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője a különböző taktikai kérdéseket vizsgálta a hallgatókkal közösen.
 
A konferencia programja szerint a tudományos poszter szekciót az intézet képviseletében dr. habil. Restás Ágoston ny. tű alezredes, egyetemi docens és dr. Pántya Péter tű. alezredes, egyetemi adjunktus mutatta be. A szekcióban magyar és idegen nyelvű eredmények, publikációk is láthatóak voltak.
 
A poszter szekciót követően, az elméleti és gyakorlati program részeként az ÉMI telephelyén folyó tűzvédelmi vizsgálatok módszereit Parlagi Gáspárné, a tűzvédelmi vizsgálati egység helyettes vezetője mutatta be, végezetül Stibrányiné Seidl Márta a konkrét gyakorlati folyamatokat tárta a hallgatóság elé.
 
A „Tűzoltó Szakmai Nap 2018” tudományos konferenciát Restás Ágoston tanszékvezető zárta, röviden összegezve a nap során elhangzottakat. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5558 

Szöveg és fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5558