A RTK hallgatóinak látogatása a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék nappali munkarendben tanuló hallgatói ismerkedhettek meg a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet alapvető rendeltetésével, feladataival, tevékenységeivel. Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet által szervezett szakmai nap keretében a résztvevők bepillantást nyerhettek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) mindennapjaiba, megismerkedhettek a főbb szakmai területek képviselőinek munkájával és közelebbről tanulmányozhatták a készenléti szereket, azok felszereléseit.

A jelenlévő oktatói és hallgatói állományt Varga Ferenc tű. dandártábornok, a FKI igazgatója köszöntötte. Beszédében bemutatta a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet jogszabályi környezetét, annak egységes rendszerét, a vezetési-irányítás és a beavatkozás részletes feladatait. Beszédében kiemelte a rendvédelmi szervek együttműködésének fontosságát a biztonság objektív és szubjektív megteremtésének vonatkozásában. Kitért a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság történelmi fontosságára, főbb eredményeire.

Dr. habil. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi docens beszédében a hallgatók szakmai felkészültségének fontosságát emelte ki. Elmondta, hogy fontos feladatnak tekinti a magasabb kvalifikáció megszerzését, amelynek nélkülözhetetlen eleme, hogy a szakon tanulók megismerhessék a rendvédelmi társ szervek munkáját. Megköszönve a magas szintű szervezési feladatokat kifejezte az együttműködés fontosságát az intézmények között.

Az igazgatói beszédet követően Szabó Lajos tű. őrnagy ismertette a hallgatósággal a tűzvédelem szabályozását, felépítését, feladatait. Véghelyi Róbert tű. alezredes beszélt a Műveletirányítási Ügyelet működéséről, tapasztalatairól, majd dr. Blahó Tamás tű. alezredes ismertette az igazgatóság tűzvédelmi hatósági feladatait. A polgári védelmi feladatokat és az elmúlt időszak rendkívüli eseményeinek főbb tapasztalatait Csepregi Péter tű. alezredes mutatta be a hallgatóságnak. Ezt követően Cséplő Zoltán tű. alezredes az iparbiztonság jogi szabályozását, szervezetét, feladatait tárta a hallgatóság elé. Az előadások sorát Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatójának nevében Ambrusz József tű. ezredes zárta, aki előadásában teljes körűen mutatta be az intézet működését, oktatási portfólióját.

A szakmai nap végén a hallgatók közelebbről is tanulmányozhatták a készenléti szereket, azok felszereléseit, amely a hallgatók körében nagy sikert aratott.

 

Szöveg és fotó: KVI