Katasztrófavédelmi tisztjelöltek az OVF-en

A hallgatói csoportot a főigazgatóság nevében Dr. Tóth László gazdasági főigazgató-helyettes fogadta.

A látogatáson bevezető előadást tartott Dr. Hoffmann Imre tű. vezérőrnagy közfoglalkoztatásért és vízügyért felelős helyettes államtitkár, aki a vízügyi igazgatás központi irányítási feladatairól, az országos hatáskörű szervezetek szakirányú tevékenységéről tartott tájékoztatót.

Ezt követően Bognár Zoltán OVF Központi Ügyelet és Folyógazdálkodási Osztály vezetője tartott előadást az OVF-en működtetett védekezési, vízkár-elhárítási információs rendszerről, az ár- és belvízvédekezés helyi-, területi és országos szervezetéről és irányítási rendszeréről, az Országos Műszaki Irányító Törzs tevékenységéről és a kapcsolódó védekezési információs folyamatokról.

A szakmai látogatás végén Csorbák Erika Stratégiai és Tervezési Önálló Osztály vezetője tájékoztatta a résztvevőket az elmúlt évtized hazai jelentős árvizeinek és árvízi védekezéseinek (2013. évi árvíz, 2017 évi tiszai jéghelyzet) idején szerzett vízügyi igazgatási és védekezési tapasztalatokról.

A szakmai látogatás része volt annak a képzési folyamatnak, amelynek célja az intézeti tűzoltó tisztjelöltek szakmai elhivatottságának kialakítása, valamint azok gyakorlatorientált és szakma specifikus felkészítése az első tiszti beosztásban ellátandó hatósági és a parancsnoki munkára.

Fotó: OVF

 


Címkék: NKE KVI 2018 Hírek OVF