Köszöntő

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Kollégák!

Köszöntöm Önöket a Nemzetközi Polgári Védelem világnapján a magyar polgári védelem minden hivatásos és önkéntes tagját, valamennyi kollégát, akikkel közösen szolgáljuk Magyarország biztonságát.

A biztonsághoz való jog alapvető emberi jog, egyetemes érték. A biztonság hiánya nemcsak az életet veszélyezteti, hanem a társadalom fenntartható fejlődését is akadályozza. A polgári védelem ezért minden fejlett ország nemzeti biztonságának alapvető eleme kell, hogy legyen. Szakmailag kiképzett és műszakilag jól felszerelt polgári védelmi szolgálat nélkül nem lehet biztosítani az állam normál működését, és garantálni az emberek biztonságát.

Most a Polgári Védelem Világnapját ünnepeljük, egy világszerte ismert intézményét, amely létrejötte óta folyamatosan fejlődik, változik, és alkalmazkodik azokhoz a kihívásokhoz, amelyek elé modern korunk állít bennünket. A Polgári Védelem Világnapjáról itthon immár 28 éve emlékezünk meg, azon emberbaráti feladatok ellátásáról, amelyek a lakosság megóvására irányulnak, akár háborús cselekedetekről, akár a katasztrófák következményeiről beszélünk. A polgári védelemnek történelme és hagyományai vannak, pedig az idők folyamán az új típusú kihívások, a növekvő társadalmi igények és a veszélyeztető hatások mentén többször is változott a feladatrendszere. Alapvető célkitűzése, az életben maradás feltételeinek biztosítása azonban a mai napig változatlanul megmaradt. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a polgári védelem katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésére, a következmények enyhítésére irányuló tevékenysége nem merül ki a lakosság részére biztosított segítségnyújtásában, hanem a nemzetek közötti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárul. Engedjék meg. hogy idézzem a Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet főtitkárának ez évi friss nyilatkozatát:

„Egy modern nemzeti katasztrófavédelmi szervezetrendszernek képesnek kell lennie számos kihívást jelentő feladat elvégzésére, amelybe beletartozik a jogi normák kidolgozása; a felkészültség; az esemény-előrejelzési képesség; a veszélyhelyzetek nagyságrendjének és a társadalmi-gazdasági következményeinek értékelése; valamint az elhárítás és a helyreállítás egyaránt. Minden országnak elkötelezettnek kell lennie abban, hogy érdemi lépéseket tegyen a polgári védelmi feladatokat ellátó szervezetek megerősítésére, és folyamatosan tovább képezze szakmai állományát. Mindemellett kiemelkedő szerepe van a nemzetközi együttműködés fejlesztésének is.”

A katasztrófák elleni védekezésért mindenekelőtt az erre létrehozott hivatásos szervezet felelős, de társadalmi együttműködés nélkül nehéz hosszú távú eredményeket elérni. Éppen ezért a polgári védelem világnapja alkalmából őszinte nagyrabecsüléssel köszöntöm mindazokat, aki részt vesznek ebben a közös munkában.

Zárszóként engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetemet a polgári védelemért végzett munkájukért és egyben kívánok Önöknek jó egészséget, erőt és kitartást!

Budapest, 2018. március 1.

Tisztelettel:

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, igazgató