Évértékelés és feladatszabás a Katasztrófavédelmi Intézetnél

Az értekezletet Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes, igazgató nyitotta meg, aki a tavalyi évben jelentkezett legfontosabb feladatokat vette górcső alá, majd ismertette a 2018-ban várható és tervezett feladatokat. Külön kiemelte az idei év „Integrált Védelem” Közös Közszolgálati Gyakorlat főbb mozzanatait, intézeti vonatkozásait. A tavalyi évet alapvetően eredményesnek ítélte meg, azonban hangsúlyozta, hogy az Intézeti kutatási feladatok - az NKE önértékelésében foglaltakkal egyöntetűen – az Egyetem szerves részét kell képeznie. Mint fogalmazott, a rendvédelemre és a katasztrófavédelemre irányuló kutatások transzdiszciplináris szemléletet igényeljen annak érdekében, hogy az Intézet innovatív eredményekkel szolgálja a tudományos életet.

Az értekezlet további részében Krizsán Zoltán okl. mk. tű. alezredes, a KVI Tanulmányi Osztály osztályvezetője foglalta össze az oktatói feladatokat a tanóratartás, a vizsgáztatás és az ezekhez kapcsolódó adminisztráció területén.  Különös figyelmet kapott az értekezleten a szakdolgozatokkal, diplomamunkákkal és a záróvizsgáztatással összefüggő oktatói feladatok ismertetése, idei aktualitásainak összefoglalása, melyet Heszné Mészáros Zsuzsanna tű. alezredes asszony ismertetett.

Az értekezlet zárásaként kérdések megvitatása és a hozzászólásokat követően Igazgató úgy fogalmazott, hogy a feladatok határozott, fegyelmezett végrehajtása az idén is meghozza azt az eredményt, amelyet tavalyi év meghozott.