Katasztrófavédelem 2017 Nemzetközi Tudományos Konferencia

Katasztrófavédelem 2017 elnevezéssel nemzetközi tudományos konferenciát tartottak november 16-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet szervezte rendezvényen több mint százhúszan vettek részt, azon az aktuális szakmai kérdéseken kívül a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség több évtizedes múltjáról, a két szervezet kapcsolatáról is szó esett.

A konferencia fővédnöke, dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató nevében Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, főigazgató-helyettes köszöntötte a résztvevőket. A tábornok felidézte a Légoltalmi Liga megalakításának körülményeit, történetének főbb szakaszait, valamint beszélt a mai modern polgári védelem fejlődéséről és aktuális feladatairól. Külön kiemelte, hogy a konferencia helyet tudott biztosítani a doktoranduszok poszter szekciójának is

A konferencia másik fővédnöke, prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nevében dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes üdvözölte a vendégeket. Szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a hivatásos katasztrófavédelem szoros kapcsolatáról, a hivatásos szervezetnek az egyetem oktatási portfóliójában történő megjelenéséről. Kovács Gábor külön kiemelte a hallgatókból álló önkéntes katasztrófavédelmi szervezet fontosságát. A tábornok kijelentette, fontos a katasztrófavédelmi szervezettel való együttműködés, és emlékeztetett arra, hogy ennek egyik állomása a minden évben megrendezett, a teljes hallgatói állományt érintő közös közszolgálati gyakorlat

Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke különlegesnek nevezte a konferenciát, amely mint mondta, több szervezet közös munkájának köszönhető. Kiemelte a főigazgatóság, az egyetem, a szövetség, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának támogatását. Köszöntőjében kitért a megalakulásának 80. évfordulóját ünneplő Légoltalmi Liga és jogutódja, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szerepére. Endrődi István beszélt arról is, hogy a társadalmi szervezetek ma már a megelőzés, a beavatkozás és az újjáépítés fázisában is aktívan támogatják a katasztrófavédelem munkáját.

dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatója nevében felszólaló dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, igazgatóhelyettes előadásában részletesen bemutatta a katasztrófavédelmi alap- és mesterképzés helyét, helyzetét, főbb sajátosságait, de szót ejtett a doktori képzésről is. Vázolta az intézet főbb célkitűzéseit, különös tekintettel a tűzvédelmi mérnöki képzés kereteinek kialakítására.
 
Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő a nemzeti humanitárius jog kialakulásáról és hatásairól beszélt, foglalkozott a civil defence és a civil protection tartalmi elemzésével, a hazai szabályozás helyzetével, valamint az abból fakadó aktuális feladatokkal. Kiemelten szólt a katasztrófavédelmi osztályba sorolás és kockázatelemzés kérdéseiről.
 
A polgári védelemnek a Szlovák Köztársaságban betöltött szerepéről, valamint a szomszédos ország katasztrófavédelmi rendszeréről Monoši Mikuláš, CSc., a zsolnai egyetem egyetemi docense értekezett. Az Európai Unió polgári védelmi pályázatai kapcsán szerzett tapasztalatokról Jozef H. Riener, a Stájerországi Szamaritánus Szövetség képviselője beszélt. A polgári védelem romániai tevékenységéről Török Zoltán PhD., egyetemi adjunktus, a Babes-Bolyai Egyetem munkatársa tartott közös előadást dr. Lucrina Stefanescu kutatóval. Külön kitértek az önkéntes polgári védelmi tevékenység és a lakosságfelkészítés aktuális kérdéseire is

A légi hadviselés, a polgári védelem, a katasztrófavédelem polgári védelmi feladatainak és a védekezésben érintett irányító struktúrák, erők és eszközök fejlődésének nyolc évtizedes folyamatát Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szakmai alelnöke mutatta be a hallgatóságnak. Dr. Berki Imre PhD, a Katasztrófavédelem Központi Múzeum igazgatója arról értekezett, milyen szerepet tölt be az intézmény a szervezet történelmi hagyományainak ápolásában. Endrődi István szövetségi elnök az önkéntes polgári védelmi szervezetek helyéről, szerepéről szólt előadásában. Beszélt a modernkori kihívások, így a biztonságot, közbiztonságot is befolyásoló jelenségek megjelenéséről, azok hatásairól, valamint az azokra történő felkészülés fontosságáról.
 
Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, a Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi műveleti tanszékének ny. egyetemi docense a polgári védelem fejlesztésének egyes szakaszairól tartott előadást. Az önkéntes mentőszervezetek helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről Jackovics Péter tű. ezredes, BM OKF veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője értekezett, bemutatta a csapatok hazai és nemzetközi beavatkozásokban nyújtott teljesítményét, és azt, milyen fejlesztési lehetőségek adódnak az európai uniós projektek révén. A katasztrófavédelmi felsőoktatás nemzetközi tevékenységéről szólva a Katasztrófavédelmi Intézet ez irányú tevékenységét dr. habil. Restás Ágoston ny. tű alezredes, a tűzvédelmi és mentésirányítási tanszék vezetője ismertette.
A rendezvény zárásaként az MPVSZ országos elnöke rámutatott arra, hogy a sikeres polgári védelmi megelőzési, beavatkozási és helyreállítási tevékenységhez nélkülözhetetlenek a hasonló munkaműhelyek.