restas agoston

Dr. habil. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes PhD., PhD.

egyetemi docens, tanszékvezető

Telefon: 06 1 432-9000/29-595

E-mail: Restas.Agoston@uni-nke.hu

pantya peter

Dr. Pántya Péter tű. alezredes PhD.

egyetemi adjunktus

Telefon: 06 1 432-9000/29-550

E-mail: Pantya.Peter@uni-nke.hu

horvath lajos

Horváth Lajos tű. alezredes

egyetemi oktató

Telefon: 06 1 432-9000/29-248

E-mail: Horvath.Lajos@uni-nke.hu

racz sandor

Rácz Sándor tű. őrnagy

egyetemi tanársegéd

Telefon: 06 1 432-9000/29-516

E-mail: Racz.Sandor@uni-nke.hu

hesz jozsef

Dr. Hesz József tű. ezredes PhD.

egyetemi docens

Telefon: 06 1 432-9000/29-056

E-mail: jozsef.hesz@katved.gov.hu