katai urban lajos

Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes PhD., tanácsos

egyetemi docens, tanszékvezető

Telefon: 06 1 432-9000/29-653

E-mail: Katai.Lajos@uni-nke.hu

vass 1

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes PhD., főtanácsos

egyetemi docens, Intézet igazgató

Telefon: 06 1 432-9000/29-056

E-mail: vass.gyula@uni-nke.hu

patzay gyorgy

Prof. Dr. Pátzay György PhD.

egyetemi tanár

Telefon: 06 1 432-9000/29-172

E-mail: Patzay.Gyorgy@uni-nke.hu

dobor jozsef

Dr. Dobor József tű. alezredes PhD.

egyetemi adjunktus

Telefon: 06 1 432-9000/29-065

E-mail: Dobor.Jozsef@uni-nke.hu

horvath hermina

Horváth Hermina tű. őrnagy

egyetemi tanársegéd

Telefon: 06 1 432-9000/29-567

E-mail: Horvath.Hermina@uni-nke.hu

 dsc6793 2

Dr. Bonnyai Tünde tű. őrnagy PhD.

egyetemi tanársegéd, részmunkaidős

Telefon: 06 1 432-9000/29-056

E-mail: tunde.bonnyai@mk.gov.hu