A Katasztrófavédelem mesterképzési szakon a négy félév alatt oktatott tantárgyak 4 fő tanulmányi ismeretkörbe sorolhatók az alábbiak szerint:

- Alapozó ismeretek

- Szakmai törzsanyag

- Differenciált szakmai ismeretek

- Szabadon választható szakmai ismeretek