A Katasztrófavédelem alapszakon a hat félév alatt oktatott tantárgyak 3 fő tanulmányi ismeretkörbe sorolhatók az alábbiak szerint: